in

Министарство донело предлог за смањење потрошње електричне и топлотне енергије

“Када је реч о локалним самоуправама, органима државне управе, државним предузећима, јавним установама и привреди, предлог препорука су рационалнија употреба јавне расвете, ограничење рада декоративне расвете на јавним објектима, коришћење ЛЕД расвете, замена столарије и генерално унапређење енергетске ефикасности, постављање соларних панела, прелазак са грејања на струју на други вид грејања и коришћење топлотних пумпи, што би требало да омогући смањење потрошње енергије за 15 одсто у односу на исти период прошле године”, навело је Министарство.

Посебно је важан, како се истиче, предлог препоруке да сва јавна предузећа направе план уштеде потрошње, а да ЈП у енергетском сектору направе и планове за смањење губитака дистрибутивне и преносне мреже.

Када је реч о домаћинствима, предлози препорука односе се на рационалније коришћење, пре свега електричне енергије.

“Министарство ће упутити молбу ЈП ЕПС да опширније могућности за смањење потрошње електричне и топлотне енергије за домаћинства доставља уз рачуне за утрошену енергију, а предлог препоруке је и да ЈП ЕПС стимулише штедњу кроз одобравања додатних попуста за купце који смање месечну потрошњу у односу на исти месец претходне године”, каже се у саопштењу.

Један од предлога препорука је и подизање јавне свести о важности енергетске ефикасности, рационалне употребе енергије и коришћење ОИЕ са циљем смањења потрошње.

Детаљнији подаци и предлози препорука за смањење потрошње електричне и топлотне енергије налазе се на линку:

<https://www.mre.gov.rs/aktuelnosti/saopstenja/predlog-preporuka-za-smanjenje-potrosnje-elektricne-i-toplotne-energije>