in

Begović: Nema više sumnje da su nauka i privreda savršen spoj

Begović: Nema više sumnje da su nauka i privreda savršen spoj

Ako gledamo sa aspekta nauke ona može imati ključnu ulogu u razvoju privrede pre svega, jer obezbeđuje nove tehnologije, nova znanja i inovacije koje se primenjuju u industirji. Nauka često ruši granice i kroz nove tehnologije čak nameće i trendove i usmerava potrebe tržišta i na taj način nauka dovodi do povećanja produktivnosti, efikasnosti u privredi. Nove tehnologije kao što su robotika, veštačka integencija zaista menjaju proizvodnju, privredu logistiku, ali i prateće oblasti kao što su bankarstvo, osiguranja ili marketing, rekla je Begović.

Ona je dodala da je nauka izvor ideja i treba da bude pokretač razvoja Startap ekosistema koji, kako je rekla, definitivno u današnjem vremenu postaje ključan i za ekonomski rast i za meterijalizaciju inovacija.

Mnoge startapove osnivaju naučnici, istraživači koji su novo rešenje ili tehnologiju razvili baš u svojoj laboratoriji tokom svog naučno istraživačkog rada”, rekla je Begović i dodala da to ministarstvo i vlada žele da podrže osnivanje staratp kompanija koje dolaze iz akademske zajednice i koje se osnivaju na fakultetima i institutima.

Ona je rekla da malo treba da se sa 500 startap kompanija koje postoje uđe u eksponencijalni rast.

Begović je istakla da je Privredna komora Srbije jedna od karika koja spaja, kako je rekla, ova naizgled dva udaljena sveta, a koje je neophodno približiti.

Naučnici mogu da pronađu primenu svojih istraživanja dok preduzeća mogu da koriste najnovije tehnologije i inovativna rešenja u svojim poslovanjima”, rekla je Begović i ocenila da akademska zajednica treba još vise da se uključi i da se zajedno radi na pribliažvanju privrede i nauke.

Rukovodilac grupe za sprovođenje finanasijske podrške malim i srednjim preduzećima i stratešku analizu Ministarstva Ankica Momčilović rekla je da je u našem regionu i globalno prepoznata veza između inovacija i produktivnosti i njenog doprinosa većoj dodatnoj vrednosti privrednog rezultata i uopšte konkurentnosti jedne privrede.

Tako da mnoge vlade uključujući i našu počinju da stvaraju okruženje pogodno i za inovacije i za razvoj znanja. U isto vreme radi se i na tome da se pojača kapacitet za inovacije na nivou preduzeća i mislim da je upravo taj deo bitan, taj holistički pristup, kako na makro nivou država sa svoje strane tako podržati i samu firmu po pitanju inovacija, rekla je Momčilović.

Direktor kompanije FESTO Srbija i novi predsednik Saveta za saradnju nauke i privrede Privredne komore Srbije Ivan Zekavica rekao je da kompanija FESTO dosta sarađuje sa akademskom zajednicom kao i da puno inovacija dolazi iz oblasti saradnje nauke i te kompanije.

Današnja dinamika je takva, očekuje se da inovacije budu mnogo brže nego što je to bilo ranije, tradicionalna tehnika razvoja inovacija i inovacionih procesa, pomeranja korak po korak nije vise dovoljlno brzo i ne možete da budete lider ako radite na tradicionalni način”, rekao je Zekavica.

On je rekao da u Savetu postoji puno kompanija koje imaju iskustva i znanja koja mogu da prenesu iz drugih zemalja te da se to može iskoristiti da sve bude mnogo brže.

Zekavica je naglasio da su prioriteti Saveta u narednom periodu izrada i kreiranje tehničke platforme koja bi doprinela bržem transferu znanja i tehnologija, sa idejom da se bolje iskoriste rezultati naučno istraživačkog rada koji postoje u Srbiji, zatim prepoznavanje potencijala industrijskih doktorata.

Događaj je organizovala Služba za inovacije PKS u saradnji sa EIT Manufacturing (inovativne zajednice) a, u okviru Saveta za saradnju nauke i privrede PKS.

Program se održava u prostorijama Privredne komore Srbije a organizovane su dve panel diskusije: “Programi finansiranja inovacija u malim i srednjim preduzećima fokus na evropske perspektive” i “Programi finansiranja inovacija u malim i srednjim preduzećima fokus na domaće perspektive”.

Cilj događaja je saradnja nauke i privrede kroz predstavljanje dodatnih podsticaja ka privatnim i javnim ulaganjima i razvoju inovacionog potencijala u Srbiji tako što privrednim društvima i istraživačima iz akademskih krugova omogućava da svoje ideje iznesu na tržištu, otvore nova radna mesta i prošire privrednu aktivnost.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /