in

Фонд „Европски послови“ и IFC о подршци локалним самоуправама у Војводини

Мапирање стања и потенцијала 45 војвођанских градова и општина које Фонд спроводи у линији је са програмским активностима подршке јединицама локалне самоуправе од стране IFC-а у наредном периоду, што отвара простор за сарадњу и заједничко деловање.

Током претходног периода, представници Фонда посетили су локалне самоуправе у Војводини, са циљем мапирања тренутног стања, а са идејом да се анализирају потенцијали градова и општина, у циљу њиховог умрежавања са адекватним изворима финансирања, од бесповратних средстава, преко линија техничке подршке до кредитних линија.

Током састанка, разговарало се и о пројектима у области зелене агенде, од управљања отпадом и отпадним водама до енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Обе стране су се сагласиле да постоји простор да се за део постављених приоритета од стране Фонда, добијених кроз процес мапирања, обезбеди подршка IFC-а за њихову имплементацију, у периоду који је пред нама.

Након састанка у Фонду, представници IFC-а у пратњи Фонда обишли су Институт Биосенс, где су имали прилику да разговарају о оквиру сарадње две институције на пољу дигиталне пољопривреде.