in

Održan skup o proizvodnji bioenergije u Rektoratu (AUDIO)

Održan skup o proizvodnji bioenergije u Rektoratu (AUDIO)

NOVI SAD –

Biomasa u proizvodnji energije se kod nas veoma neefikasno koristi. Unapređenje tog sektora, bila je tema skupa “Potencijali srpske poljoprivrede u proizvodnji bioenergije i primeri dobre prakse iz Holandije” održanog u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.

univerzitet, u, novom, sadu, rektorat

Pod biomasom podrazumevamo ogrevno drvo, sekundarne sirovine iz poljoprivrede, kao i otpad organskog porekla iz domaćinstava. Ekonomista u energetici Aleksandar Kovačević kaže da taj potencijal nedovoljno koristimo.

Član Upravnog odbora Udruženja Biogas Srbije Goran Knežević kaže da je napredak u ovom sektoru evidentan, ali ne i dovoljan.

Koliki su potencijali u proizvodnji takozvane “zelene energije”, govori i činjenica da u ovom trenutku biomasa u ukupnom energetskom bilansu kod nas učestvuje sa 16 odsto, a svi drugi obnovljivi izvori poput vetra, biogasa i solarne energije učestvuju sa 2 odsto.

Kako je na skupu rečeno, u unapređenju ovog sektora mnogo će nam pomoći iskustva Holandije koja je među vodećim zemljama u Evropi po proizvodnji “zelene energije”.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /