in

Poreska uprava objavila kalendar izmirivanja poreskih obaveza firmi za april

Poreska uprava objavila kalendar izmirivanja poreskih obaveza firmi za april

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV, ističe 10. aprila.

Krajnji rok za plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti, podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2022. godinu, za plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2022. godinu, te plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal ove godine jeste 18. april.

Do tog datuma neophodno je platiti i doprinose na prihode od obavljanja samostalne delatnosti, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere.

Do tada je potrebno i podneti poresku prijave, platiti doprinos za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i poresku prijavu i platiti PDV za prethodni mesec, podneti obrazac PID PDV 1 za mart mesec, te poresku prijavu i platiti PDV za prvo tromesečje ove godine.

Do 18. aprila podnosi se i obrazac za PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik tada ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo, plaća se akontacija poreza na dobit pravnih lica, zatim akciza za drugu polovinu meseca, podnosi se poreska prijava za obračun akcize za prethodni mesec kao i prijava o obračunu akcize na struju.

Poslednja aprilska obaveza jeste plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu meseca, što je neophodno uraditi do 28. aprila.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /