in

Табаковић: Сектор осигурања бележи раст, порези да се плаћају у Србији

„За прва три тромесечја ове године остварен је позитиван привремени нето резултат у износу од 6,7 милијарди динара. Друштва за осигурање и реосигурање очувала су вредност инвестиционог портфолија и обезбедила средства техничких резерви за извршавање обавеза по основу уговора о осигурању. Укупна премија је ове године повећана за 9,7 одсто, на 88,6 милијарди динара, при чему је ова стопа раста виша од просечне стопе раста за исти период у претходних 19 година”, истакла је Табаковић.

Навела је да је у посматраном периоду билансна сума сектора осигурања повећана за 6,7 одсто, на 334,14 милијарди динара, капитал је повећан за 4,9 процената, на 68,4 милијарди динара, а техничке резерве веће су за 6,3 одсто, на 221,6 милијарди динара.

„Бележи се раст премија код чак 17 врста осигурања. Притом, сегменти који у континуитету бележе раст јесу имовинска осигурања, осигурање живота и добровољно здравствено осигурање. Ове полисе постале су важније него икад до сада, јер прве две полисе омогућавају осигураницима економску сигурност, док у случају треће полисе омогућавају лакши приступ квалитетном медицинском лечењу“, рекла је Табаковић.

Она је подсетила како овакви резултати не би били могући да Влада Србије и НБС нису спровели мере помоћи привреди и грађанима које су очувале домаћу економију

Гувернерка је изјавила да ће НБС као и до сада подржавати сектор осигурања у увођењу напредних технолошких решења у тој области, али је упозорила и на контролну улогу банке.

„Дани осигурања морају да покажу како да унапредимо квалитет живота и живимо осигурани од свих ризика које смо у стању да сагледамо. Да пружимо заштиту од тих ризика. Фер услугу за фер цену. И ту је конкуренција добродошла. Али нема надметања и надигравања с регулатором који вам ствара услове стабилности за стварање профита“, казала је Табаковић.

Нагласила је да се закон мора поштовати и да казна за непоштовање не може бити део трошка који се урачунава у трансакцију.

„И да поновим оно што неки заборављају. Ово је Србија, која не мења опредељење о европском путу. Али ће НБС усклађивати правила либерализације тако да она користе и грађанима Србије и домаћим компанијама и држави Србији, а не да се овде ствара добит, а корист имају само или претежно матична друштва изван Србије“, нагласила је гувернерка Табаковић.