in

Vlada formirala koordinaciono telo za međunarodne ugovore o ulaganjima

Vlada formirala koordinaciono telo za međunarodne ugovore o ulaganjima

BEOGRAD –

Vlada Srbije osnovala je Koordinaciono telo za sporazume o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja koje će razmatrati pitanja, koordinirati i usmeravati rad državne uprave oko pripreme, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih ugovora o zaštiti i podsticanju ulaganja.

U Odluci objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da će to telo u nadležnosti imati i izvršenja zaključenih međunarodnih ugovora o zaštiti i podsticanju ulaganja i primenu domaćih propisa o zaštiti ulaganja u oblasti međunarodnih ugovora koje zaključuje Srbija.

Koordinaciono telo može upućivati predloge i preporuke nadležnim organima državne uprave, kao i drugim organima i organizacijama, navodi se u Odluci.

Predsednik tog tela je načelnik odeljenja u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine Jasmina Roskić, a tu je i 10 članova među kojima su Nikola Stojanović savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku, kao i kadrovi iz ministarstava spoljnih poslova, privrede, trgovine, državni pravobranilac, predstavnici PKS i RAS-a, kao i vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Marko Jovanović.

Koordinaciono telo će izveštaje Vladi Srbije dostavljati najmanje svakih šest meseci.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /