in

Specijalni sud: Saljih Mustafa da isplati žrtvama 207.000 evra odštete

Specijalni sud: Saljih Mustafa da isplati žrtvama 207.000 evra odštete

Prema odluci suda, 207.000 evra biće podeljeno za osam oštećenih.

Ti iznosi određeni su u skladu sa zahtevom zastupnice žrtava, koji sud smatra opravdanim i srazmernim obimu i stepenu štete koju su žrtve pretrpele , pa će tako žrtvi broj “8” biti dato 30.000 evra, žrtvi broj “9” 80.000 evra, 60.000 evra, žrtvi broj “10” 10.000 evra, žrtvama broj “5”, “6” i “12” – 5.000 evra, žrtvi broj “11” i žrtvi broj “13” 2.000 evra.

Sud je naglasio da odgovornost za isplatu odštete žrtvama snosi Mustafa i pozvao predsednicu Specijalizovanih veća da odredi sudski organ koji će biti zadužen za praćenje i nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem ovog naloga o reparacijama.

Kako je sud istakao, iako je Mustafa odgovoran za isplatu naknade, on trenutno ne raspolaže sredstvima da u potpunosti izvrši taj nalog, zbog čega je neophodno da se drugi akteri uključe u izvršenje naloga o reparacijama, i da je to prvenstveno tzv. Kosovo.

U tom pogledu, sud je naglasio da bi postojeći Program za naknadu štete žrtvama zločina mogao da posluži kao alternativa u izvršenju naloga o reparacijama iako su maksimalne sume koje se mogu dobiti iz programa niže od suma određenih nalogom o reparacijama, zbog čega je pozvao privremene vlasti u Prištini da uvede nov sistem za reparacije žrtvama krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća.

Sud je, navodi se, dao preporuku da se na inicijativu Specijalizovanih veća osnuje fond za žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća, za slučaj da Priština ne ispuni svoje obaveze prema žrtvama u razumnom roku putem sistema za reparacije.

“Taj fond bi u prvom redu trebalo da finansira Kosovo, a mogu ga finansirati i druge države i donatori koji žele da pruže podršku žrtvama”, navodi se u saopštenju.

U decembru prošle godine Specijalni sud je osudio Mustafu na 26 godina zatvora zbog ratnog zločina, što je bila i prva presuda vezana za istrage za ratne zločine počinjene na KiM.

Protiv prvostepene odluke Mustafina odbrana je uložila žalbu.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /