in

Пореска управа објавила годишњи списак највећих дужника

На овом списку је укупно 311 активних субјеката чија су дуговања на дан 31. јул ове године појединачно била већа од 20 милиона динара.

У врху листе су Термол Лештане са дугом од 865 милиона динара и Продеxим са Новог Београда са дугом од 851 милион динара.

Као битну напомену Пореска управа навела је поступке принудне наплате.

Списак највећих дужника – правних лица у стечају предводе Беобанка АД са дугом од 34,17 милијарди динара, а у врху су Астра банка – 21,20 милијарди динара дуга, те Београдска банка са 18,40 милијарди.

На овом списку је укупно 560 правних лица у стечају са дугом већим од 20 милиона динара.

Пореска је објавила и списак дужника, правних лица са одузетим ПИБ – ом, на чијем је врху новосадски Импулс Петрол са 5,45 милијарди динара.

У врху су и новосадски Пожаревац-промет са 1,55 милијарди, и Редwоод из Нишке Бање са 912 милиона динара дуга. На овом списку је укупно 351 правно лице са одузетим ПИБ-ом чији су дугови већи од 20 милиона динара.

Код дужника предузетника је на списку 3.354 субјекта који су дужни по преко пет милиона динара.

Нишка радња за клање Бифтек дужна је 400 милиона динара, а у врху су и обреновачка ПР Агенција Маxицоде са дугом од 207 милиона, а следи суботичка СЗР Едеx са 193 милиона динара дуга.