in

Почиње конкурс за студентске домове у Новом Саду (АУДИО)

Све информације о конкурсу, заинтересовани могу да прочитају на сајту Студентског центра Нови Сад. Приликом преузимања пријаве за конкурс, која је неопходна ради конкурисања, сви студенти прве године добијају студентски водич у ком је описан сваки корак при прикупљању документације и информације о свим студентским домовима у Новом Саду.

Право на студентски дом имају сви студенти који су уписали факултет на терет буџета Републике Србије.

За студенте прве године студија конкурс почиње од 1. септембра и траје до 15 септембра. За све студенте виших година студија, студенте другог и трећег степена као и првог степена за другу, трећу и четврту годину конкурс почиње 16. септембра и завршава 1. новембра.

Сви студенти морају имати попуњену пријаву на конкурс, оверену од стране факултета који студирају. Студенти прве године морају приложити оверене копије сведочанства из све четири године средње школе, уверење са факултета да су уписали прву годину први пут на терет буџета и уверење о приходима по члану домаћинства за првих шест месеци ове године. Старији студенти сем попуњене пријаве прилажу уверење о току студија, да су уписали годину за коју конкуришу са просечном оценом из досадашњег студирања и оствареним бројем ЕСПБ бодова, као и уверење о оствареном приходу по члану домаћинства.

Детаљније у аудио запису.