in

Почиње нова школска година, све спремно за почетак

Година ће почети интонирањем химне Србије.

На наставу ће се ићи “нормално”, у школама ни ђаци ни наставници неће бити у обавези да носе маске, а Тим за школе ће и убудуће разматрати епидемиолошку ситуацију на недељном нивоу, сагледавати и преиспитивати препоруке, које ће бити мењане по потреби.

Иначе, према препорукама Тима за школе, уколико се током боравка у школи код ученика појаве симптоми који могу указивати на COVID-19, школе обавештавају родитеље, а до њиховог доласка, ученик се смешта у посебну просторију, под надзором неког од запослених, и притом и ученик и запослени треба да носе маску.

Ако се током боравка у школи код запосленог појаве симптоми, запослени је дужан да одмах стави маску и да напусти школу ради одласка на преглед код лекара.

Препорука Тима за школе је да се доследно примењују прописане опште мере и мере личне заштите, а посебно се препоручује осетљивим особама са повећаним ризиком од тежих форми болести коришћење заштитне маске у ситуацијама масовних окупљања у затвореном простору без могућности одржавања растојања.

Излети, екскурзије и друга путовања ученика и предшколаца су дозвољени, а пре реализације екскурзије, школе су у обавези да прикупе изјаве родитеља да деца немају, нити су имала у претходних седам дана симптоме инфекције, да нису лечена у истом периоду од ЦОВИД-19 и да међу члановима уже породице није било короне, као и да обезбеде здравствени надзор од стране лекара током путовања дужег од једног дана, ради благовременог откривања евентуалних симптома и знакова инфекције.