in

Гасификација на радној зони „Језеро“

У Радној зони „Језеро“ ЈП „Срем-гас“ изградило је 2004.године разводни гасовод средњег притиска на локацији Сремска Митровица-Јарак. Како би се могло приступити изградњи локалне дистрибутивне гасне мреже на Зони, изграђена је Мерно-регулациона одоризаторска станица са протоком од 500 кубних метара на сат.

Један од основних начина привлачења домаћих, али и страних инвеститора у Град је, свакако опремање оваквих пословних зона базичном инфраструктуром и изградњом дистрибутивне мреже, јер су се инвеститори определили за гас као енергент, истакла је директорка Јавног предузећа „Срем-гас“.

Подсетимо, на овој радној зони у току су припреме за изградњу две фабрике, у којима ће посао пронаћи преко стотину људи. У питању су домаћи инвеститори и план је да завршетак радова буде до краја године.

Укупна вредност инвестиције изградње дистрибутивне гасне мреже је 5,5 до 6 милиона динара, које предузеће финансира из сопствених извора. Дистрибутивна гасна мрежа имаће проток 500 кубних метара на сат, а биће дужине око 700 метара, за све парцеле које постоје на Радној зони „Језеро“.