in

Грађани општине Бачка Паланка могу да изврше увид у бирачки списак

До 18. марта у поноћ, грађани могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Бачка Паланка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку неких чињеница у бирачком списку, уз личну карту и то у насељеним местима, Обровац, Пивнице, у зградама месних канцеларија, а у Бачкој Паланци, у згради Скупштине општине, улица Краља Петра Првог 16, канцеларија број 3, код овлашћеног лица за ажурирање бирачког списка, где је део бирачког списка изложен на увид, а нарочито ако су грађани-бирачи после претходних избора и задњег ажурирања бирачког списка, стекли пунолетство или ће исто стећи закључно са 03. 04. 2022. године, извршили промену личног имена, стално се настанили на подручју општине Бачка Паланка или извршили промену места пребивалишта или адресу становања.

Обавештавају се грађани, да могу најкасније до 12.03.2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи или иностранству. Право на упис и промене у бирачком списку имају и интерно расељена лица, која имају боравиште на територији општине Бачка Паланка.

Увид у бирачки списак и право на подношење захтева за измену бирачког списка, од проглашења изборне листе, имају и подносиоци изборне листе уз приложено овлашћење и потребне доказе, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити сваког радног дана и суботом у времену од 9 до 13 часова, у напред наведеним службеним просторијама, као и електронским путем на интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша у одговарајуће поље.

Грађани се такође обавештавају, да после закључења бирачког списка, упис и промене у бирачком списку могу обавити само путем Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора, подношењем захтева непосредно или преко Општинске управе општине Бачка Паланка.