in

Gradski budžet: Na rebalans čeka 1,18 milijardi dinara

Gradski budžet: Na rebalans čeka 1,18 milijardi dinara

Taj predlog, kojim je, između ostalog, utvrđeno da je u gradskoj kasi ostalo neutrošeno 3,85 milijardi dinara, juče je razmatran na sednici Saveta za budžet i finansije, koji ga je većinom glasova podržao i prosledio Skupštini na usvajanje. Od pomenutih 3,85 milijardi dinara, 2,66 milijarde već je raspoređeno ovogodišnjim budžetom, tako da za predstojeći rebalans gradske kase ostaje da se raspodeli još oko 1,18 milijardi dinara.

U samom predlogu odluke navodi se da su 31. decembra 2022. godine ukupno ostvarena sredstva budžeta sa sredstvima iz dodatnih prihoda (tekući prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina) iznosila 40.501.429.898,76 dinara, što čini 98,5 odsto godišnjeg plana, dok ukupno izvršeni rashodi i izdaci iz svih izvora finansiranja iznose 36.621.457.039,18 dinara ili 89,07 odsto godišnjeg plana. Na samoj sednici je obrazloženo da manji procenat realizacije rashoda i izdataka kazuje da neki od planiranih projekata i aktivnosti nisu ostvareni u željenom obimu.

Ono što se iz završnog računa da videti jeste da je za oko 700 miliona dinara manje prihodovano od prodaje gradskog zemljišta, što je uticalo da planirani prihodi iz ovog domena budu ostvareni 84 odsto. U strukturi ukupno ostvarenih sredstava budžeta, najveće učešće imaju tekući prihodi, ostvareni u iznosu od 32.249.937.481,87 dinara i veći za 0,7 odsto od planiranih. Više od dve trećine tekućih prihoda, tačnije 69,6 odsto, čine porezi i ukupno su ostvareni u iznosu od 22.454.416.770,35 dinara. Ovu grupu poreza čine porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porez na dobra i usluge i drugi porezi – naglašeno je prilikom obrazlaganja.

Rashodi i izdaci planirani iz izvora budžetskih sredstava Grada Novog Sada (znači i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina), u ukupnom iznosu od 40.798.855.131,15 dinara, izvršeni su u iznosu od 36.520.080.841,29 dinara i čine 89,5 odsto planiranih sredstava, dok su rashodi i izdaci planirani iz dodatnih prihoda korisnika (sa prenetim suficitom ovih sredstava), u ukupnom iznosu od 316.759.003,40 dinara, izvršeni u iznosu od 101.376.197,89 dinara, što je 32 odsto planiranih rashoda i izdataka, kada su dodatna sredstva korisnika budžeta u pitanju.

Posmatrajući strukturu ukupno utrošenih sredstava (i iz sredstava budžeta Grada Novog Sada i iz dodatnih prihoda korisnika), ukupna kapitalna potrošnja iznosi 12.131.400.191,21 dinar. Za izdatke za nefinansijsku imovinu utrošeno je 10.024.744.490,73 dinara, za kapitalne subvencije iznos od 1.333.213.978,92 dinara, dok je za rashode za kapitalne dotacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošen iznos od 773.441.721,56 dinara.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /