in

Изгласан план детаљне регулације спортског комплекса са градским стадионом у Сремској Митровици

СРЕМСКА МИТРОВИЦА –

Сремска Митровица у будућности ће имати нови спортски комплекс са пратећим садржајима. План детаљне регулације комплекса градског стадиона, једног од објеката новог спортског комплекса, усвојен је на седници Скупштине града Сремска Митровица.

 

План детаљне регулације спортског комплекса са градским стадионом донеће, развитак северног дела града и омогућити да се све евентуалне спорне ситуације око коришћења спортских игралишта боље одвијају у смислу квалитета и садржајности, закључак је данашње седнице Скупштине града Сремска Митровица на којој је план регулације изгласан од стране одборника у градском парламету.

Поред стадиона, на овом месту биће изграђени објекти који прате спортску делатност, као што су смештајни капацитети, трговински и други угоститељски садржаји.

Поред стадиона, у плану је изградња новог хиподрома. Планом детаљне регулације предвиђено је да хиподром буде померен ка истоку у односу на постојећи и да испуњава све техничке захтеве.

Поред стамбеног дела, поменутим планом планирана је изградња саобраћајнице која ће омогућити лаку  комуникацију са новим објектима, док ће слободан простор бити уређен као урбани зелени простор који прати основну намену – спорт, рекреацију и становање.