in

Михајловић: Данас нове цене горива на пумпама; Цена бензина и дизела највиса у Грчкој, аутогаса у Хрватској

Михајловић је, на питање Танјуга, објаснила да министарство на чијем је челу утврђује просечну велепродајну цену и доставља Министарству трговине, као и да маржа пумпи не може да буде већа од шест динара.

У претходних месец дана на снази је била уредба којом је на пумпама била ограничена максимална цена бензина БМБ 95 на 171 динар и евродизела на 179 динара.

Министарка је рекла да је донетом уредбом направљен баланс између велепродајне и малопродајне цене.

„За дизел за пољопривреднике остаје 179 динара, а цена бензина и дизела на пумпама за грађане ће се сигурно једним делом нешто мање повећати“, рекла је Михајловић.

Гледаћемо како се крећу цене на светском тржишту, рекла је она и додала да ће цена на пумпама у Србији бити нешто мало виша у односу на садашње цене.

Цена бензина и дизела највиса у Грчкој, аутогаса у Хрватској

Малопродајна цена бензина БМБ 95 и дизела у региону била је, претходне седмице, највиша у Грчкој и износила 1,94 евра за бензин и 1,68 евра за дизел по литру, а најефтинија у Мађарској: 1,22 евра по литру и за бензин и дизел, објавио је Национални нафтни комитет Србије.

Највишу цену аутогаса имала је Хрватска 0,87 евра, а најнижу Северна Македонија 0,71 евра.

Према подацима Удружења нафтних компанија Србије, просечна малопродајна цена у региону за бензин БМБ 95, од 28. фебруара до 6. марта, била је 1,49 евра по литру.

После Грчке са ценом од 1,94 евра, највишу цену бензина имала је Албанија 1,62 евра, па Хрватска 1,57 евра, Црна Гора 1,54 евра, Румунија 1,5 евра, Србија 1,45 евра, Слованија 1,45 евра и Бугарска 1,39 евра, Северна Македонија 1,36 евра, БиХ 1,3 евра и Мађарска 1,22 евра.

Када је реч о дизелу, процешна цена у региону изноисла је 1,44 евра.

После Грчке која има имала цену од 1,68 евра за литар дизела, следе Албанија 1,61 евра, Хрватска 1,54 евра, Србија 1,52 евра, Румунија 1,48 евра, Словенија 1,47 евра, ЦГ 1,43 евра, Бугарска 1,37 евра, БиХ 1,29 евра, Северна Македонија 1,224 и Мађарска 1,220 евра.

Просечна цена аутогаса у региону износила је 0,79 евра, а највиша је била у Хрватској 0,87 евра, Словенији 0,86 евра, Мађарској 0,84 евра, Србији 0,81 евра, БиХ 0,78 евра, Румунији 0,770 евра, Албанији 0,767 евра, ЦГ 0,75 евра, Бугарској 0,75 евра, Северној Македонији 0,71 евра.

Цена горива се у наредних 30 дана усклађује сваког петка

Уредба о ограничењу цена нафтних деривата евродизела и евро премијума БМБ 95 предвиђа да се од данас и у наредних 30 дана усклађивање цена горива врши сваког петка, када ће се до 15 часова објављивати максималне цене. За пољопривреднике дизел ће највише коштати 179 динара.

Највише малопродајне цене ових деривата утврђиваће Министарство трговине сваког петка до истека уредбе и објављивати на званичној интернет страници најкасније до 15 часова, наводи се у уредби и цене ће важити од тренутка објављивања.

Највиша малопродајна цена са порезом на додату вредност за евродизел и безоловни бензин БМБ 95 утврђује се у износу просечне велепродајне цене деривата на територији Србије увећане за шест динара.

Просечне велепродајне цене тих деривата обрачунава Министарство рудараства и енергетике, сваког петка до истека уредбе и најкасније до 13 часова доставља Министарству трговине.

Министар надлежан за послове енергетике ближе прописује начин обрачуна просечне велепродајне цене деривата нафте евродизела и европремијума БМБ 95.

Уредба се не односи на адитивиране деривате нафте.

Привредни субјекти који обављају делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава дужни су да малопродајне цене деривата еврдизел и европремијум БМБ 95, које не смеју премашити ниво највиших малопродајних цена утврђених од стране Министарства трговине примене одмах по објављивању на званичној интернет страници Министарства трговине.

Пумпе су обавезне да наставе да испоручују ове деривате искључиво утакањем у погонске резервоаре превозних средстава.

Нафтна индустрија Србије ће на својим пумпама уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дизел по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, искључиво утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина.

Остали снабадевачи горивом на пумпама могу, уз употребу картица издатих регистрованим пољопривредним газдинствима, ставити у промет дериват евродизел по максималној малопродајној цени од 179 динара по литру, искључиво утакањем у погонске резервоаре пољопривредних машина.

Предвиђене су новчане казне од 100.000 до два милиона динара за правна лица у случају кршења уредбе, а може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Одговорном лицу у фирми запрећена је новчана казна од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

Казне за предузетнике су од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Надзор над применом ове уредбе спроводи министарство надлежно за послове трговине.