in

Надзорни одбор: Медији да раздвајају јавну од партијске функције

Надзорни одбор у саопштењу подсећа да је Законом о спречавању корупције забрањена злоупотреба јавних ресурса, јавних скупова и сусрета које јавни функционер има у том својству, тј. њихова употреба за промоцију политичких странака или политичких субјеката.

Поштовање тог прописа, како се наводи, је у надлежноисти Агенције за борбу против корупције.

У саопштењу Надзорног одбора истиче да учесници на изборима – политичке странке и други субјекти, подносиоци изборних листа, као и кандидати, имају право на једнак и равноправни третман у изборном процесу и изборној кампањи, укључујући и третман од стране јавних медијских сервиса.

Додаје се да грађани у време ван предизборних кампања, као и у време предизборних кампања имају право да буду детаљно и потпуно информисани о раду државних органа и државних функционера.

То, како се наводи, значи да се у средствима јавног обавештавања, у оквиру презентирања државних активности, у периоду изборне кампање у својству јавних функционера појављују и јавни функционери који су чланови политичких партија и других организација које учествују на изборима или који и лично учествују на изборима као кандидати или носиоци изборних листа.

Наглашава се да је код тог појављивања јавних функционера у медијима нужно да буду поштована правила из члана 50. Закона о спречавању корупције и да буде јасно да се они појављују у својству јавних функционера, као и да та појављивања не буду злоупотребљена за предизборну промоцију политичких странака и других политичких субјеката.

“Али, ограничавање овог информисања зарад неког привида једнакости учесника у изборном поступку било би супротно наведеној уставној гаранцији права на обавештеност грађана“, стоји у саопштењу.

Додаје се да Уставом загарантовано изборно право може бити на потпун начин остварено тек ако су грађани на потпун начин обавештени о активностима подносилаца изборних листа не само у самој изборној кампањи, већ и о активностима припадника дате политичке странке или друге организације или појединаца као вршилаца власти или припадника парламентарне или ванпарламентарне опозиције.

Како се наводи, очекивања бирача од одређене политичке странке, друге организације или појединаца за које би на изборима требало да се определе или не определе, на најбољи начин се могу формирати и обликовати на основу ангажмана тих странака, организација и појединаца у вршењу власти или у опозиционим активностима.