in

Позив за учествовање у суфинансирању мера запошљавања

У саопштењу НСЗЗ подсећа да је Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планирано учешће покрајина и локалних самоуправа у суфинансирању бројних мера активне политике запошљавања.

Те мере су, како се наводи, стручна пракса, приправништво за младе са високим образовањем, приправништво за незапослене са средњим образовањем, стицање практичних знања и обука за незапослене на захтев послодавца.

Међу мерама су и субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих, субвенције за самозапошљавање и јавни радови.

У позиву се наглашава да локални плански документ у области запошљавања мора бити у сагласности са Акционим планом, односно са покрајинским планским документом у области запошљавања.

Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе која у оквиру покрајинског, односно локалног планског документа у области запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређене мере активне политике запошљавања може поднети захтев Националној служби за учешће у финансирању те мере.

Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове запошљавања може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.

Захтеви се могу поднети надлежним филијалама Националне службе за запошљавање, најкасније до 28. фебруара 2022. године, а све информације о учешћу у суфинансирању мера активне политике запошљавања у 2022. години, као и Образац Захтева за учешће, доступни су на званичној веб страници НЗС: www.nsz.gov.rs, наведено је у саопштењу.