in

Споразум о сарадњи омбудсмана и Вишег суда у Новом Саду

НОВИ САД –

Покрајински заштитник грађана – омбудсман и Виши суд у Новом Саду, данас су потписали споразум о сарадњи којим се регулише реализација програма стручног усавршавања за приправнике тог суда.

У складу са Споразумом сарадња потписница заснива се на принципима међусобног поверења, уважавања и доприноса развоја заштите права грађана, саопштио је новосадски Виши суд.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман Зоран Павловић и председник Вишег суда у Новом Саду судија Мирослав Алимпић сагласни су да би сарадња између ове две институције требало да допринесе унапређењу знања приправника у области људских права.

Са друге стране, очекује се да ће сарадња допринети томе да сврха постојања, начин поступања и искуство у раду Покрајинског, али и других заштитника грађана, стручној и широј јавности буду представљени у ширем контексту институционалних механизама за остваривање, заштиту и унапређење људских права.

Споразум је ступио на снагу даном потписивања.