in

Subotica: Potpisan tripartitni sporazum o psihofizičkom testiranju budućih pedagoga na mađarskom jeziku

Subotica: Potpisan tripartitni sporazum o psihofizičkom testiranju budućih pedagoga na mađarskom jeziku

Sprovođenje psihofizičkog testiranja nastavnika na mađarskom jeziku veoma je važno za Mađarski nacionalni savet sa stanovišta službene upotrebe jezika. Predsednik saveta Arpad Fremond podseća da budući nastavnici, koji polažu test na maternjem jeziku tako postižu bolje rezultate.

“Sa stanovišta obrazovanja ovim otklanjamo još jednu barijeru pred našim stručnjacima, koji tako lakše mogu da počnu da rade kao nastavnici, što je osnovni preduslov obrazovanja naše dece na mađarskom jeziku”, dodaje Fremond.

Država Srbija, kao i Pokrajinska administracija, na ovaj način daje mogućnost svim građanima da na svom maternjem jeziku ostvare sva svoja prava, rekao je nakon potpisivanja sporazuma pokrajinsiki sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević. On je istakao da je cilj da pripadnici nacionalnih manjina ni u jednom trenutku ne budu diskriminisani.

“Ako mogu odavde, sa ovog mesta, kao gost, da pozovem druge nacionalne savete, da se mnogo aktivnije ukjuče u ovo što mi danas radimo u Mađarskom nacionalnom savetu. Otvoreni smo, spremni smo, imamo sredstva za sve nacionalne savete koji budu želeli da se priključe ovoj aktivnosti”, rekao je Ivanišević.

Dugo vremena je psihofizičko testiranje nastavnika bilo moguće samo na srpskom jeziku, ali je tripartitini sporazum, koji se obnavlja svake godine, i koji reguliše međusobna prava i obaveze tri strane, omogućio da se postupak psihološke procene kandidata obavlja i na mađarskom jeziku.

“Smataram da smo mi u AP Vojvodini, kao sastavni deo naše države, Republike Srbije, i ovim današnjim gestom, odnosno današnjim potpisivanjem dokazali da smo zaista u pogledu ostvarivanja prava, svih mogućih prava i jednakosti pripadnika svih građana Republike Srbije i svih nacionalnih zajednica, postigli mnogo i da smo zaista tu na nivou razvijenijih država u Evropskoj uniji, kojoj svi zajedno težimo”, ističe Snežana Sedlar, direktorica Pokrajinske službe za zapošljavanje.

Na inicijativu Mađarskog nacionalnog saveta, a u saradnji sa Društvom psihologa Srbije, testiranje nastavnika se na teritoriji Vojvodine sprovodi i na mađarskom jeziku od 2012. godine.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /