in

„Суботицагас” планира проширење дистрибутивне мреже; Велико интересовање грађана

Гас, као најјефтинији и најчистији енергент, веома је тражен и на северу Покрајине. Излазећи у сусрет повећаном броју захтева, Јавно-комунално предузеће „Суботицагас” ове године има озбиљне планове. Прошле године је реализовано 350, док се ове планира чак 500 нових прикључака на гас, уз изградњу одговарајуће гасоводне мреже.

„Планирамо приширење дистрибутивне гасне мреже у дужини од 14 километара. Прошле године је то било 10 километара, а правимо и пројектну документацију за наредних 20 километара гасне мреже. Ове године ће највећим делом бити покривена Месна заједница Шупљак, затим делом Месна заједница Палић и једним делом МЗ Макова седмица”, објашњава Тимеа Хорват, директорка ЈКП „Суботицагас”.

суботицагас,

Тренутно је овом предузећу предато преко 60 захтева за прикључивање на гасоводну мрежу, а трећина тих прикључака ће бити плаћена одложено, односно на 12 месечних рата. То је олакшање за грађана које је уведено од овог месеца, наиме сам прикључак кошта нешто више од 100 хиљада динара.

„Прва рата би износила нешто већи износ у односу на остале рате, јер се са првом ратом плаћа и припадајући ПДВ. То је око 24 хиљаде динара, а свака наредна рата би током 11 месеци износила 7 хиљада динара. „Суботицагас” након уплате треће рате почиње са радовима на терену, и оно што је још битно истаћи, тражимо административну забрану као вид гаранције, међутим административна забрана може да гласи и на име корисника, односно неко треће лице”, додаје Тимеа Хорват.

Важна одлука, када је у питању проширење гасне мреже, донета је крајем прошле године. На основу те одлуке Скупштине града, радови се могу изводити и у зимском периоду, ако то наравно дозволе временске прилике.