in

Атанацковић: Соларни панели на мрежи за 20 дана уместо годину

Како је навела, уместо некадашњих више од 20 корака, за које је било потребно више од годину дана, данас је за стављање соларних панела на мрежу, уз исправну документацију и претходно правилно повезивање, потребно око 20 дана.

Она је рекла да је купац-произвођач нова категорија учесника на тржишту електричне енергије, која је у нашој земљи први пут уведена Законом о коришћењу обновљивих извора енергије (ОИЕ).

Појаснила је да то крајњи купац који има право да прикључи постројење које користи за потребе сопствене потрошње, а да вишак производње преда у дистрибутивну мрежу.

“Законом о коришћењу ОИЕ и изменама подзаконских аката, процедура стицања статуса купца произвођача битно је поједностављена. Уместо некадашњих више од 20 корака, за које је било потребно више од годину дана, данас је за стављање соларних панела на мрежу, уз исправну документацију и претходно правилно повезивање, потребно око 20 дана”, рекла је Атанацковић, наводи се у саопштењу.

Поручила је да ће Министарство заједно са енергетским субјектима наставити да ради на томе да се тај рок додатно скрати до краја године, са циљем да се читава процедура заврши електронски у року од пет дана.

Она је појаснила да након постављања соларних панела, лиценцирани инжењер прегледа инсталације и даје изјаву да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и изведени у складу са прописима и стандардима.

Затим се, каже Атанацковић, грађанин обраћа снабдевачу ради закључења уговора о потпуном снабдевању са ЕПС снабдевањем.

“По закључењу уговора, снабдевач без одлагања обавештава Електодистрибуцију д.о.о. о закљученом уговору. У року од пет дана оператор система је дужан да приступи повезивању соларних панела на систем”, рекла је Атанацковић и додала да је резултат поједностављене процедуре 64 физичких и осморо правних лица уписаних у регистар купаца-произвођача до 4. јула, а укупна инсталисана снага којом располажу сви купци-произвођачи износи 2,15 МW.

Министарство рударства и енергетике наставља да ради на изналажењу могућности како би рачун за купца произвођача био још мањи, па је ангажована Светска банка која припрема анализу националног регулаторног оквира за систем наплате рачуна за купца-произвођача, стоји у саопштењу.