in

Budžet Ministarstva poljoprivrede uvećan za 16,5 milijardi dinara

Budžet Ministarstva poljoprivrede uvećan za 16,5 milijardi dinara

Za direktna plaćanja koja se odnose na premiju za mleko, osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju i podsticaje u stočarstvu obezbeđeno je dodatnih 7,7 milijardi dinara, a za mere ruralnog razvoja 2,87 milijardi dinara, saopšteno je iz vlade.

Na sednici su usvojene izmene Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine koje treba da obezbede finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima kako bi se očuvala stabilnost njihovog dohotka.

Imajući u vidu kretanje cena suncokreta na tržištu i njihov negativan uticaj na dohodak proizvođača, kao i visoke troškove proizvodnje, obezbeđena su sredstava u iznosu od 4,86 milijardi dinara koja će se koristiti za realizaciju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima ove uljarice za 2022. godinu.

Kako je navedeno, članovi vlade doneli su Odluku o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590 kako bi se sprečila kritična nestašica tog derivata prouzrokovana svetskim i regionalnim poremećajem na tržištu, a u cilju obezbeđenja sigurnog snabdevanja tržišta Srbije.

Vlada Srbije usvojila je i izmenjenu Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2022. godinu i u tu svrhu opredelili sredstva u ukupnom iznosu od 1,08 milijardi dinara.

Razlog za nastavak realizacije Programa je veliko interesovanje podnosilaca prijave za ovaj Program koji su do zatvaranja javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa započeli proceduru podnošenja prijava na konkurs za dodelu bespovratnik sredstava, a čiji ukupan zbir značajno prelazi sredstva određena prvobitnom Uredbom.

Neoporezivi deo poveća na 21.712 dinara, kao i predlog novog usklađivanja visine penzija

Vlada Srbije usvojila je danas predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima je predviđeno povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara mesečno, kao i smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25 na 24 odsto.

Takođe, predviđeno je i uređivanje oporezivanja fizičkih lica koja ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Članovi vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim se usklađuju odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana, odredbama zakona koji uređuje fiskalizaciju, kao i odredbama zakonika koji uređuje krivični postupak i uvođenje novih krivičnih dela koja su od značaja za suzbijanje izbegavanja plaćanja javnih prihoda.

Na sednici su usvojeni izmenjeni i dopunjeni predlozi Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o fiskalizaciji, kao i Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Vlada usvojila predlog novog usklađivanja visine penzija

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog izmena Zakona o penzijskom osiguranju, kojim je predložena izmena načina usklađivanja visine penzija, kako bi rast penzija mogao bolje da prati rast zarada.

U zavisnosti od visine navedenog odnosa predlaže se da se penzije od januara naredne godine usklađuju na jedan od tri načina: prema kretanju zarada, kretanju potrošačkih cena ili tako da se uzima u obzir polovina procenta promene zarada i polovina procenta promene potrošačkih cena.

Na ovaj način obezbeđeno je da rast penzija prati rast zarada u periodima kada je niže učešće rashoda za penzije i novčani iznos kao uvećanje uz penziju u bruto domaćem proizvodu, a u periodima kada je navedeno učešće veće obezbeđuje se zadržanje kupovne moći penzija njihovim usklađivanjem prema potrošačkim cenama.

Predviđeno je da se način obračuna procenta usklađivanja penzija određuje u zavisnosti od odnosa visine isplaćenih penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju prema visini BDP-a, saopšteno je iz vlade.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /