in

Državna kasa na tri stuba: Veća primanja penzionerima i javnom sektoru, investicije i izdvajanja za energetiku

Državna kasa na tri stuba: Veća primanja penzionerima i javnom sektoru, investicije i izdvajanja za energetiku

Plan potrošnje pravljen je uz projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda od 2,5 odsto. Predviđaju se ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.843,4 milijarde dinara, što je za 133,8 milijardi dinara, odnosno 7,8 odsto, više u odnosu na iznos prihoda predviđen rebalansom budžeta za 2022. godinu. Očekuju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.107,4 milijarde dinara.

Ministar finansija Siniša Mali objašnjava da je predloženi budžet odgovoran i održiv i zasnovan je na tri stuba – povećanju penzija, plata i minimalne zarade, nastavku politike izdvajanja visokog procenta budžeta za investicije i izdvajanjima i ulaganjima u energetski sektor.

“U budžetu ne postoji ništa što nije potrebno, da bi neko mogao da kaže da bacamo novac- Sa druge strane je razvojni, jer ulažemo u infrastrukturu, a ona nam je važna, jer čini našu ekonomiju atraktivnijom. Imamo novca za povećanje plata u javnom sektoru koje će iznositi 12,5 odsto, zatim i povećanje minimalne zarade od 14,3 odsto. Imaćemo prosečnu platu u Srbiji naredne godine između 720 i 730 evra, dok će penzije biti između 310 i 320 evra i potpuno smo u okviru plana programa “Srbija 2025” kojim smo predvideli da prosečna zarada u Srbiji bude 1.000 evra, a penzija između 420 i 430 evra“, istakao je Mali.

Ukupno povećanje penzija, sada u novembru i naredne godine, dostići će 20,8 odsto. Doprinos za Fond PIO na teret poslodavca se smanjuje za jedan odsto. Budžet će na tome izgubiti 45 milijardi dinara. Biće povećan i neoporezivi deo zarade sa 19.300 dinara na 21.712 dinara.

“U ovom trenutku prioritet nam je borba za radna mesta, rasteretiti privredu što je više moguće. Imamo dovoljno novca za struju. Poslednjih godinu dana deset puta je porasla cena struje i gasa. Kod nas nema toga, i dalje je teret toga na državi. Mi smo obezbedili novac da država preuzme teret krize na sebe kako bi, očekujući stabilizaciju tih cena na tržištu, kada naše tržište bude bolje, ekonomija i naši građani normalno funkcionisali“, podvlači Mali

Prateći zakon

“Spremili smo i druge zakone koji obično prate budžet i koji se odnose na poresku politiku“, najavio je ministar Siniša Mali.

“Reč je, između ostalog, o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji i Zakona o elektronskom fakturisanju. Donošenje tih propisa su dva poteza koja su pokazala sjajne rezultate. Porez na dodatu vrednost raste, bolja je kontrola Poreske uprave. Nama ceo javni sektor od maja funkcioniše u sistemu e-faktura. To je najveći reformski korak koji će omogućiti i da PDV vraćamo za dan, dva umesto za mesec i više dana“, dodao je Mali.

pexels, burak, rast, ekonomija, berza, finansije, finansiranje, kredit, budzet, investiranje, investicije, suficit, deficit

Dodatno usklađivanje

Vlada Srbije usvojila je juče i Predlog izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se preciziraju postojeće odredbe i vrši dodatno usklađivanje sa postojećim zakonskim okvirima, kako bi sistem e-faktura još bolje funkcionisao.

Usvojen je i Predlog izmena i dopuna zakona o porezima na imovinu kojim je izvršeno usaglašavanje predmeta oporezivanja porezom na nasleđe i poklon i porezom na prenos apsolutnih prava sa vrstama nepokretnosti koje mogu biti predmet prometa, saopšteno je iz Vlade. Menjaju se i Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na sednici su usvojeni izmenjeni i dopunjeni predlozi Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o fiskalizaciji, kao i Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /