in

Инфлациона очекивања банкара и привреде између 4,5 и 5,0 одсто

Према резултатима мартовске анкете агенције Ипсос, представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у марту 2023. године бити на нивоу од 5,0 одсто, док су, према резултатима априлске анкете агенције Блумберг, инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред нижа и износе 4,5 одсто.

Очекивана инфлација представника привреде за годину дана унапред, према анкети агенције Ипсос, смањена је са 7,5 одсто, забележених у фебруару, на 5,0 одсто у марту и на тај начин се изједначила са очекиваном инфлацијом представника финансијског сектора.

Када је реч о инфлационим очекивањима за две и три године унапред, она су и код финансијског сектора и код привреде нижа од краткорочних, налазе се у границама циља и крећу се у распону од 3,0 до 4,0 одсто за финансијски сектор, док су код привредника на нивоу од 3,5 одсто за обе посматране године.

Овакви резултати анкете могли би да указују на то да и финансијски сектор и привреда очекују смањење инфлаторних притисака са стабилизацијом кретања на међународним робним тржиштима.

Усидреност средњорочних инфлационих очекивања, у чијој се основи налази стабилност девизног курса, доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва.