in

НБС одузела лиценцу иПаy за издавање електронског новца

У решењу, које је у четвртак донео Извршни одбор НБС, наведено је да се дозвола одузима за издавање електронског новца, којом је обухваћено и пружање платних услуга, институцији електронског новца “иПаy Сее д.о.о. Београд-Чукарица”, са седиштем у Београду.

Решење је потписала гувернерка НБС Јоргованка Табаковић, а дозвола која се одузима издата је решењем Извршног одбора НБС од 13. октобра 2016. године.

То привредно друштво је дужно, како је наведено у решењу, да омогући имаоцима електронског новца да изврше целокупни откуп преосталог електронског новца и да имаоцима електронског новца пренесе новчана средства у висини номиналне вредности откупљеног електронског новца.

Такође, дужно је да у погледу платних услуга изврши платне трансакције које су инициране закључно са даном доношења овог решења или да корисницима платних услуга са којима је закључен оквирни уговор о пружању платних услуга изврши повраћај новчаних средстава тих корисника која су примљена закључно са даном доношења овог решења.