in

Otvoreni dani osiguranja; Tabaković: Delatnost sa uzlaznom putanjom poslovanja

Otvoreni dani osiguranja; Tabaković: Delatnost sa uzlaznom putanjom poslovanja

“Prethodnih deset godina je decenija stabilnog rasta, svi ključni pokazatilji poslovanja delatnosti osiguranja kretali su se uzlaznom putanjom, a našim merama obezbedili smo stabilne i predvidive uslove poslovanja na tržištu”, rekla je Tabaković.

Ona je navela da su iznosi kapitala, ukupne imovine, tehničkih rezervi i premije životnih osiguranja više nego udvostučeni, što je uticalo i na pozitivan trend premije osiguranja po stanovniku (sa 77 na 149 evra) i učešća premije osiguranja u Bruto domaćem proizvodu (sa 1,6 na 1,9 odsto).

Takođe, navela je guvernerka, ukupna premija osiguranja povećana je sa 61,5 milijardi dinara u 2012. godini na 119,4 milijarde dinara u 2021. godini, a premija životnih osiguranja sa 11,9 milijardi dinara na 27,1 milijardu dinara, iznos rešenih šteta je udvostručen – sa 27 na 56,8 milijardi dinara.

“Za prva tri tromesečja ove godine ostvaren je pozitivan privremeni neto rezultat u iznosu od 5,8 milijardi dinara, a pokazatelj adekvatnosti kapitala znatno je viši od zakonom propisane obaveze. Društva za osiguranje i reosiguranje očuvala su vrednost investicionog portfolija i obezbeđena su sredstva tehničkih rezervi za izvršenje obaveza po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju”, kazala je Tabaković.

Ona je dodala da je ukupna premija osiguranja tokom prva tri tromesečja ove godine povećaana za 12,2 odsto međugodišnje, što je znatno veća stopa rasta od prosečne stope koja je ostvarena tokom istog perioda u prethodnih deset godina od 6,9 odsto, bilansna suma sektora osiguranja povećana je za 2,7%, na 343,2 milijarde dinara, kapital za 0,1 odsto na 68,5 milijardi dinara, tehničke rezerve za 5,7 odsto na 234,3 milijarde dinara.

“Generalno se uočava da je pandemija dodatno podstakla brigu za zdravlje i u prvi plan stavila značaj ulaganja u finansijsku sigurnost, kao i potrebu za odgovarajućim pokrićem imovine. Najveći apsolutni rast premije osiguranja zabeležen je kod imovinskih osiguranja, dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila osiguranja motornih vozila – kasko, kao i osiguranja pomoći na putovanju, koje je u godini izbijanja pandemije zabeležilo njen najveći uticaj”, rekla je Tabaković.

Ona je podsetila da je NBS kao supervizor usvojio odluku o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja, dopunu Odluke o izveštavanju društva za osiguranje i dopunu Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje, a kontrolnim ativnostima obezbedio je zaokret u pristupu društava za osiguranje načinu ugovaranja osiguranja života, kolektivnog osiguranja penzionera i istovremeno prepoznajući dobru poslovnu praksu kod osiguranja od autoodgovornosti.

“Brojevi govore da smo danas na pravom putu i da smo i u oblasti osiguranja kreirali stabilne uslove i rezerve koji treba da omoguće otpornost na sistemske rizike, kao i odgovore na izazove u periodu kriza, u kojem poslujemo već nekoliko godina. Smatramo da je osiguranje od autoodgovornosti, bilo u stanju da akumulira dovoljno rezervi za eventualne kratkotrajne poremećaje na tržištu”, dodala je Tabaković.

“Od društava za osiguranje i reosiguranje očekujemo da i u periodima značajne međunarodne nestabilnosti na postojeće rizike, odgovorno upravljanje kapitalom i pažljivo upravljanje bezbednošću informacija. Istovremeno, Narodna banka Srbije će i dalje svoje aktivnosti usmeravati ka omogućavanju nesmetanog funkcionisanja naše privrede i našeg finansijskog sistema, koordinacijom mera monetarne i fiskalne politike čuvaćemo finansijsku stabilnost, a obveznice koje izdaje Republika Srbija ostaju siguran oblik ulaganja”, zaključila je guvrenerka.

Ivana Soković, predsednica Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije i predsednica Izvrsnog odbora kompanije Dunav osiguranje ocenilila je da je domaći sektor osiguranja sačuvao stabilnost i ostvario nominalni rast uprkos složenom ambijentu na globalnom nivou u kome posluje celokupna privreda.

“Za prvih devet meseci ove godine ostvren je rast premije od 12,2 odso, u neživotnim osiguranjima 14 odso, a u životnim više od četiri odsto. Učešće premije osiguranja u Bruto domaćem poizvodu (BDP) iznosi dva odsto i, prema ovom pokazatelju, zauzmiamo 63. mesto na svetu.

Premija po glavi sanovnika iznosi 175 američkih dolara, što nas svrstava na 62. mesto svetske rang liste. Iako su navedeni pokazatelji ohrabrujući, moramo uložiti još mnogo napora kkako bismo se pridružili najrazvijenim tržistma osiguranja”, kazala je Soković.

Ona je ukazala na tendenciju rasta šteta kao direktnu posledicu efekta globalne inflacije koja se prelila na tržište osiguranja, a da je porast šteta evidentiran u zdravstvenin osiguranjima, osiguranju motornih vozila, osiguranju od autoodgovornosti, imovinskim osiguranjima, a društva za osiguranje prinuđena su da najviše koriguju tarife premija niza usluga osiguranja, kako bi stabilizovala rezultate poslovanja i očuvala fondove koji su garancija visokog stepena sigurnosti svih korisnika naših usluga.

“Inflacija nije izazov s kojim se susreću samo osiguravači u Srbiji, već je zajednička karkteristika i ostalih tržišta osiguranja i nužna je saradnja države, regulatora i društva za osiguranje u cilju daljeg rasta i razvoja sektora osiguranja, a za dobrobit i sigurnost pojedinaca”, zaključila je Soković.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /