in

Srbija razmatra mogućnost povezivanja sa naftovodom Družba

Srbija razmatra mogućnost povezivanja sa naftovodom Družba

Kako bi Srbija imala sigurnost u snabdevanju sirovom naftom koja se prerađuje u pančevačkoj rafineriji i zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, neophodno je da imamo mogućnost da naftu dobijamo iz više pravaca, navode iz ministarstva.

Dodaju da su oni tu mogućnost već predvideli i u svoj plan investicija uvrstili odgovarajuće projekte koji podrazumevaju gradnju novih naftovoda, pored postojećeg Jadranskog naftovoda (JANAF).

U tom smislu, plan je da se obezbedi diverzifikacija snabdevanja sirovom naftom povezivanjem sa naftovodom “Družba”.

Iz ministarstva objašnjavaju da postoje dve opcije spajanja na ovaj naftovod od kojih je prva izgradnja naftovoda do Segedina, do Alđe.

Trasa tog naftovoda koji bi obezbedio delimičan kapacitet za snabdevanje rafinerije u Pančevu bila bi duga oko 128 kilometara, od čega 104 kilometra na teritoriji Srbije, a procenjena vrednost investicije je 83 miliona evra, odnosno 64 miliona za izgradnju na našoj teritoriji.

Druga opcija za spajanje na naftovod “Družba” kod Budimpešte je izgradnja naftovoda od Novog Sada do Sazhalombate dužine 400 kilometara, a procenjena vrednost investicije je oko 240 miliona evra.

Povezivanje sa naftovodom “Družba” znači i mogućnost da tržište u Srbiji i dalje dobija mogućnost nabavke samo ruske sirove nafte, ističu iz MRE.

Navode da se obe opcije analiziraju i u skladu sa efikasnošću i vrednošću investicije, vremenskim okvirima i uslovima pod kojima se može izvesti diverzifikacija te da očekuju da Vlada Srbije donese odgovarajuće odluke o gradnji novog naftovoda.

Kapacitet naftovoda bi bio usklađen sa kapacitetom prerade domaće rafinerije u Pančevu.