in

Стопа запослености расла брже у 2021. од стопе незапослености

Према истим подацима, прошле године у Србији је било запослено 2.848.800 људи што у поређењу са 2020. представља повећање за 72.100, или 2,6 одсто.

На основу годишње анкете о радној снази за 2021. РЗС наводи да је број незапослених износио 352.400, што је за 53.200 или 17,8 одсто више у односу на 2020. те да је стопа запослености повећана за 1,5 одсто, а стопа незапослености за 1,3 одсто.

У 2021. години број самосталних запослених износио је 484.400, запослених, који раде за послодавца 2.192.400, а број неплаћених породичних радника 172.000.

Када је реч о запосленима најзаступљенији су били они који раде на неодређено, 1.690.900, затим запослени на одређено, којих је у 2021. години било 421.700, док је запослених који раде сезонски и повремено у 2021. години било 79.800.

Занимљиви су и подаци о томе у којим делатностима ради највише младих а у којима старијих радника, па је сектор информисања и комуникације уочен као онај са највећим учешћем млађих до 34 године старости, 44,2 одсто и најмањим учешћем старијих од 55 година, 8,9 процената.

С друге стране, као „најстарији“ сектор издвојила се пољопривреда, шумарство и рибарство, где учешће старији од 55 година износи 45,1 одсто а млађих 16,3 процента.