in

Стручњаци оцењују неопходност дигитализације у грађевинарству (АУДИО)

У извештају о коришћењу дигиталних, иновативних и одрживих решења у грађевинској индустрији, који је у Привредној комори представила платформа Orook, указује се да технологија смањује грешке и омогућава много бољу организацију рада.

Сврха BIM технологије у грађевинарству је да о будућој згради размишља кроз 3D модел, ради елиминисања грешака у пројектовању и постизања предвидљивости инвестиције и тока живота једне зграде, истакао је оснивач компаније HiCad (ХајКед) Жолт Иванович.

Иванович је навео је да је Србија формално усвојила неке стандарде у овој области, али да се на факултетима недовољно ради на савременим технологијама у пројектовању.

Домаће грађевинарство константно напредује као привредна грана и почиње да усваја BIM платформе, али има још много дигиталних решење која могу да се примене јер олакшавају рад ове гране, казала је Ивана Вулетић из Привредне коморе Србије.

Постоји између 15 и 20 дигиталних решења која су потекла из овог региона и успешно се примењују на међународном тржишту, али је у погледу примене дигиталних решења овде ситуација “шарена”, навео је Миљан Микић, оснивач платформе Orook.

На скупу је оцењено да домаћи грађевинари често немају довољно средстава да приуште дигиталне технологије, али и да ипак имају могућности да користе различите пројекте, донације, као и одређене облике суфинансирања државе и Привредне коморе како би се подигла лествица компетенција грађевинске индустрије.