in

Сунцокретово уље моћи ће да извозе само произвођачи

Извоз уља, по измењеној Одлуци, омогућава се само привредним субјектима који су регистровани за делатност производње уља, имајући у виду да жетва сунцокрета почиње средином августа, па је неопходно да се растерете складишни капацитети, саопштила је Влада.

Влада је донела измењену Одлуку о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво којом се прописују другачији услови за извоз сунцокретовог уља.

Нове цене поштанских услуга у међународном саобраћају

Влада се сагласила и са измењену Одлуком о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају.

Измена ценовника донета је како би се ублажили негативни ефекти разлике између оствареног прихода и трошка обављања универзалне поштанске услуге, заштите интереса предузећа и државе, као и поштовања стандарда и параметара квалитета.

Предложено повећање цена односиће се на писмо масе до 20 грама, на препоручене пошиљке до 50 грама у међународном поштанском саобраћају, као и на писма са означеном вредношћу масе до 50 грама у међународном поштанском саобраћају, одлучила је влада.