in

У мају остварен буџетски суфицит од 6,7 милијарди динара

Остварени буџетски приходи током пет месеци износили су 655 милијарди динара, а расходи 726 милијарди динара.

Када је реч о резултатима оствареним само у мају, наплаћени су приходи у износу од 145,3 милијарде динара, од чега су порески приходи износили 127,8 милијарди. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 69 милијарди динара, и акциза у износу од 27,7 милијарди. Непорески приходи су износили 16,8 милијарди динара, а прилив донација 0,7 милијарди у наведеном месецу.

Расходи су у мају извршени у износу од 138,6 милијарди динара. Издаци за запослене су били 30 милијарди динара, а трансфери фондовима ПИО, РФЗО, НСЗ и фонду СОВО 16,8 милијарди. Остали текући расходи су износили 17,5 милијарди динара, с обзиром да је са ове категорије исплаћен фискални стимулус младима.

На нивоу опште државе у периоду јануар – мај остварен је фискални дефицит од 58,8 милијарди динара и примарни фискални суфицит у износу од 11,1 милијарди динара, наводи се у саопштењу Министарства финансија.

Јавни дуг Србије смањен на 52,3 посто БДП, опао и номинално

Јавни дуг Србије опао је на крају маја 2022. године за 260 милиона евра у односу на април и износио је 30,70 милијарди евра, показују данашњи подаци Министарства финансија.

Поред номиналног пада износа јавног дуга, смањено је и његово учешће у бруто домаћем производу (БДП) земље за 0,5 процентних поена на 52,3 посто у мају.

Удео јавног дуга у БДП-у Србије је од почетка 2022. године смањен за 4,2 посто у односу на крај прошле године када је износио 56,5 одсто, што је резултат наставка солидног привредног раста земље у текућој години, према подацима из табеле Министарства финансија.