in

Vreme je za promenu sistema oporezivanja najnižih plata

Vreme je za promenu sistema oporezivanja najnižih plata

Na sednici saveza posebno je istaknut značaj suzbijanja rada na crno u borbi protiv sive ekonomije. Zato će se među prioritetima naći i predlozi za smanjenje poreskog opterećenja rada, posebno najnižih plata, proširenje zakona o angažovanju sezonskih i povremenih radnika na građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo i poslove pomoći u kući, kao i uređenje statusa nestandardnih i fleksibilnih oblika rada.

” Usvajanje novog programa za suzbijanje sive ekonomije trebalo bi da bude prioritet Vlade Srbije. Savez za fer konkurenciju je kao deo Vladine stručne grupe doprineo definisanju mera tog strateškog dokumenta, a dodatni doprinos daćemo novom procenom obima sive ekonomije u Srbiji po nekoliko različitih metoda, koju ćemo uskoro objaviti” rekao je novi predsednik saveza i direktor Atlantik grupe za Srbiju Zoran Daljević i dodao da Savez za fer konkurenciju okuplja 51 kompaniju i instituciju koje zajedno zapošljavaju više od 40.000 ljudi.

Gost na sednici bio je novi ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, koji je istakao značaj daljeg rada na novom Programu za suzbijanje sive ekonomije i promovisanju fer uslova poslovanja.

” U saradnji sa NALED-om i članovima Saveza u naredne dve godine ćemo sa posebnom pažnjom raditi na daljem unapređenju inspekcijskog nadzora sa ciljem suzbijanja sive ekonomije. Ostajemo dosledni jačanju preventivno-savetodavne uloge inspekcije, ali i sprečavanju i suzbijanju nelegalne trgovine u različitim oblicima. Iskoristićemo sve raspoložive kapacitete da dodatno podstaknemo informaciono povezivanje eInspektora sa drugim organima nadležnim za suzbijanje sive ekonomije” izjavio je Momirović.

Kada je reč o smanjenju poreskog optrećenja plata, sa sednice saveza je poručeno da je potrebno razmišljati u pravcu postizanja veće progresivnosti oporezivanja, kao i mogućem ukidanju doprinosa za zdravstvo kao načina da se postigne značajnije rasterećenje.

Osim toga, jedan od prioriteta Vlade bi trebalo da bude i reforma sistema neporeskih nameta i ukidanje parafiskala. Prvi korak bio bi uspostavljanje javnog registra svih taksi, naknada i drugih dažbina.

NALED je tokom 2021. razvio registar u kojem je evidentirano više od 2.000 nameta smeštenih u više od 200 zakona i 400 podzakonskih akata na republičkom i lokalnom nivou.

Važna mera u suzbijanju sive ekonomije je i podsticanje bezgotovinskih plaćanja. Savez je podržao Kancelariju za IT i eUpravu u uspostavljanju mogućnosti bezgotovinskog plaćanja na više od 400 šaltera javne uprave, a naredni korak biće dalje proširenje prihvatne infrastrukture.

Najavljeno je lansiranjem POS programa u okviru Nacionalne inicijative za bezgotovinsko plaćanje, u okviru kojeg će POS terminalima i rešenjima za onlajn prodaju biti opremljeno do 25.000 prodajnih mesta preduzetnika, malih i srednjih preduzeća i šaltera institucija. Time će broj prihvatnih mesta biti povećan za više od 20%.

 

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /