in

Danas u Pragu neformalni Samit EU

Danas u Pragu neformalni Samit EU

“Naš prioritetni cilj je da osiguramo bezbednost snabdevanja i priuštivost energije za domaćinstva i preduzeća, pre svega imajući u vidu hladnu zimu”, napisao je on u pozivu.

Istakao je da već donete mere treba da se analiziraju i pripreme dalje akcije za „dobro koordinisani evropski odgovor”.

Pred skup je Mišel naglasio da je više nego ikada ključna sposobnost EU da bude jedinstvena i koordiniše svoj politički odgovor, te da je važan duh solidarnosti i odbrane zajedničkih interesa.

Evropska politička zajednica ne odlaze put zemalja Balkana u EU

Austrijski kancelar Karl Nehamer istakao je da ne veruje da će novi format Evropske političke zajednice odložiti približavanje Zapadnog Balkana EU, već suprotno.

On je novinarima u Pragu rekao da su takvi formati potrebni da bi se ojačala veza sa sistemom vrednosti i ekonomijom, ali je upozorio na prevelika očekivanja.

“Kao i u slučaju Srbije i Kosova, ne može se forsirati napredak, to se može učiniti samo pregovorima”, naveo je Nehamer.

Istakao je da je Srbija “trenutno i u procepu” između Rusije i Zapada koji zahteva primenu sankcija prema Moskvi.

Evropska politička zajednica, smatra, može pomoći i u ovom pogledu.