in

Poljska neće tražiti aktiviranje člana 4 NATO ugovora

Poljska neće tražiti aktiviranje člana 4 NATO ugovora

“Mi stalno održavamo konsultacije sa saveznicima, ali u okviru sporazuma o odbrani postoji član 4, koji primorava strane da se konsultuju u vanrednim situacijama. Sinoć smo se dogovorili da proverimo da li ima osnova za primenu člana 4”, rekao je Moravjecki, prenela je ukrajinska “Pravda”.

On je dodao da je razvoj događaja u vezi s padom rakete doveo do zaključka da se ne radi o namernom napadu na teritoriju Poljske.

“Stoga se nismo pozivali na član 4. Ovaj pristup je naišao na dobar prijem kod naših NATO saveznika”, rekao je on za kanal TVP.

Član 4 NATO ugovora pokriva scenario u kojem se država članica oseća ugroženom od druge zemlje ili terorističke organizacije.

U tom članu se navodi da će se države članice konsultovati kada god po mišljenju bilo koje od njih budu ugroženi njen teritorijalni integritet, politička nezavisnost ili bezbednost.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /