in

Bivša direktorka Dunav osiguranja pravosnažno oslobođena

Bivša direktorka Dunav osiguranja pravosnažno oslobođena

Drugostepeni sud je odbio žalbu Višeg tužilaštva u Beogradu kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu suda.

Naime, sud smatra da je prvostepeni sud pravilno ocenio da izvedenim dokazima u toku postupka nije dokazano sa neusmnjivom sigurnošću da je Jezdimirovć počinila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Takođe, sud smatra da je odbrana okrivljene u saglasnosti sa izvedenim materijalnim dokazima, kako pismenim tako i nalazom i mišljenjem veštaka, te je potkrepljena iskazima svedoka.

Oštećena kompanija “Dunav osiguranje” je upućena da svoj imovinsko-pravni zahtev ostvari u parničnom postupku.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu njoj je na teret stavljeno da je u periodu od novembra 2011. do maja 2012. godine, kao direktor “Dunav osiguranja” iskorišćavanjem položaja odgovornog lica pribavila protivpravnu imovinsku korist privrednim društvima “Vitro grup” i “Mega projekt”.

U optužnici se navodi da je ona potpisala ugovore protivno Zakonu o osiguranju, znajući da društvo za osiguranje ne može sa povezanim pravnim licem zaključivati pravne poslove u vezi sa namenskim depozitom i da korisnici kredita, sa rokom dospeća, kredit neće vratiti banci, te da će se banka namiriti iz deponovanih sredstava kompanije “Dunav osiguranje”.

Na taj način pribavila pravnim licima privrednih društva “Vitro grup” i “Mega projekt” protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 79.347.709,68 dinara, a na štetu kompanije “Dunav osiguranje”.

 

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /