in

Podignuta izmenjena optužnica protiv lidera OVK

Podignuta izmenjena optužnica protiv lidera OVK

Po nalogu sudije za prethodni postupak od 22. jula i 29.septembra, tužilaštvo je dopunilo optužnicu lokacijama i imenima žrtava, te je povećalo broj žrtava ubistva.

Sudija za prethodni postupak je 29.septembra naložio i da se iz optužnice povuče jedan od događaja iz Uroševca.

Izmenjena optužnica se sastoji od deset tačaka po kojima se terete za progon, nezakonito hapšenje i pritvor, okrutno postupanje, mučenje, ubistva i prinudni nestanak lica, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

Optuženi se terete da su zajedno sa drugim pripadnicima OVK-a od marta 1999. godine do septembra 1999.septembra lišili slobode ljude i protivzakonito ih držali u pritvoru na Kosovu i severnoj Albaniji.

U pritvoru su ljudi bili vezani, zaključani, podvrgnuti nehumanim delima, okrutnom postupanju i mučenju, bez pravnog osnova, a nije im ni rečeno zbog čega su u pritvoru.

Prema navodima iz optužnice optuženi se terete da su kroz svoja dela i propuste prouzrokovali smrt ljudi na Kosovu i u severnoj Albaniji, uključujući vreme nakon hapšenja ili otmice i na mestima pritvora, sto uključuje i ubistva počinjena tokom i smrti kao rezultata okrutnih i nehumanih uslova u kojima su boravili zatočenici.

Optuženi se izmenjenom optužnicom terete za 102 ubistva, a terete se i za nestanak 20 osoba.

Prema podacima iz optužnice, oni su zatočenike držali na 17 lokacija na KiM i severnoj Albaniji.