in

Pokrajinski sekretarijat: Veliki propusti u radu Centra za socijalni rad u Vršcu, tražićemo smenu direktorke

Pokrajinski sekretarijat: Veliki propusti u radu Centra za socijalni rad u Vršcu, tražićemo smenu direktorke

Nadzorom Centra konstatovano je da zaštita nije u potpunosti organizovana i ostvarena u skladu sa propisima i propisanim standardima stručnog rada u oblasti porodično-pravne i socijalne zaštite u smislu pružanja zaštite detetu, rekao je Vuletić na konferenciji za novinare.

Centar za socijalni rad Vršac u proces zaštite od nasilja prioritet je usmerio na obezbeđivanje zaštite i bezbednost majke- žrtve nasilja, dok je izostala procena položaja rizika i bezbednosti deteta, kao i preduzimanja mera zaštite deteta.

Nažalost Centar za socijalni rad Vršac u toku stručnog postupka nije utvrdio da je bezbednost deteta ugrožena. Nije imao elemenata, odnosno dokaznih sredstava koji bi ukazivali da je bezbednost deteta ugrožena, a samim tim ni zakonskih ovlašćenja za pokretanje nadležnih postupaka, rekao je Vuletić.

Oslanjajući se na preduzete mere zaštite u sudskim postupcima zabranu prilaska i meru udaljenja počinioca i na to da je žrtva sa detetom kod svojih roditelja i da nema zabeleženih podataka niti saznanja da je detetova bezbednost ugrožena, nisu preduzimane mere zaštite deteta.

Konstatovana je i loša komunikacija među nadležnim institucijama.

Izostala je blagovremena i adekvatna razmena informacija na Grupi za koordinaciju i saradnju o navedenom slučaju između svih institucija uključenih u proces zaštite, a posebno u vezi sa tokom krivičnog postupka i radnjama koje su preduzimane. Centar nije obavešten niti se informisao o toku krivičnog postupka, kao ni o postupku veštačenja u vezi zdravstvenog stanja počinioca, navedeno je u izveštaju nadzornog odbora.

Kako se radi o jednom veoma kompleksnom predmetu koji se nažalost završio sa kobnim posledicama za jedno dete, a prava dece su osnovni predmet zaštite pravnog sistema svake države, Pokrajinski sekretarijat će postupajući u skladu sa svojim nadležnostima a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja preduzeti sve mere u skladu sa zakonom kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari u ovom predmetu, naglasio je Vuletić.

Vuletić dodaje da je važno znatno unaprediti resurse sistema u smislu broja stručnih radnika, iz razloga što su kapaciteti aktuelno iscrpljeni na velikom broju slučajeva i različitim zadacima koje se stavljaju pred Centre za socijalni rad.

Da bi smo znali pravo stanje stvari moramo imati još nekih činjenica, najobjektivnije ćemo proceniti, nećemo nikog štedeti, da li će ići krivična prijava ili prekršajna prijava, rekla je Jelena Višekruna inspektorka socijalne zaštite.

Pokrajinski sekretarijat ima elemenata da može da pokrene izmene zakona o radu celokupnog sistema socijalne zaštite u Srbiji i predložiće Vladi Srbije da dođe do izmena zakona u narednom periodu.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku iniciraće smenu direktorke Centra za socijalni rad u Vršcu, najavio je Vuletić.

Tu moć ima samo osnivač ove institucije, Opština Vršac u ovom slučaju. Očekujem od onih koji su u centru odgovorni da podnesu ostavku, rekao je Vuletić.