in

13. Sajam stvaralaštva seoskih žena u Somboru

Svoje proizvode izložilo je oko 200 udruženja sa prostora cele Vojvodine. Domaći slani i slatki proizvodi, ručni radovi, upotrebni predmeti sa tradicionalnim motivima i rađeni tradicionalnim tehnikama deo su kreativnog stvaralaštva seoskih žena.

“Trudimo se da sačuvamo tradicionalne kolače, po receptima naših baka”, kaže Ksenija Grujić, Udruženje žena “Vredne ruke” Botoš.

Žene stvaraju, ali sledeći korak je prodaja. Jedno od takvim mesta je prodajna galerija u Novom Sadu gde su radovi iz cele Vojvodina.

Želja nam je da ekonomski osnažimo žene u ruralnim područjima, jer je za neke od njih to što rade jedina zarada«, kaže Ljiljana Đukić, Galerija Naše nasleđe Novi Sad.

Ima i udruženja koja su sama pravili iskorake i zaokružila priču od izrade do prodaje.

” Mi jesmo napravili taj iskorak. Imamo svoju galeriju radova rađenih u tehnici slame. Uz etno salaš zaokružili smo svoju turističku ponudu u Tavankutu”, kaže Jozefina Skenderović HKPD “Matija Gubec” Tavankut.

Grad Sombor pomaže ženska udruženja u selima, a ove godine uveden je i novi konkurs.

” Pored svih konkursa koje smo imali za manifestacije, kulturno-umetnička društva, nacionalne manjine ove godine po prvi put imali smo konkurs za očuvanje kulturnog nasleđa”, kaže Antonio Ratković, gradonačelnik Grada Sombora.

“Avala APV konktunirano sprovodi politiku jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti i kroz svoje konkurse i podsticanje ženskog aktivizma, ali i kroz omogućavanje jednakog pristupa resursima.”, kaže Stanislava Malić Gostović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.

Manifestacija ima za cilj da promoviše žene iz ruralnih područja Vojvodine, njihovo stvaralaštvo, potencijale i preduzetnički duh, ali i društveni aktivizam kada je u pitanju razvoj i promocija svojih lokalnih zajednica. U tom kontekstu, 8 udruženja žena iz sedam upravnih okruga Vojvodine predstavilo je svoje primere dobre prakse i rezultate koje su postigle u okviru svojih aktivnosti.

U Vojvodini je aktivno oko 450 ženskih udruženja. Uglavnom se bave proizvodnjom hrane i domaćom radinošću.

 

 

 

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /