in

Banga: Svetska banka će olakšati procedure za pružanje finansijske pomoći

On je upozorio da će za ispunjenje ciljeva Svetske banke u budućnosti biti potreban i privatni kapital i da banka traži načine da privuče neophodna sredstva.

Banga je upoznao javnost sa promenama koje je Svetska banka primenila u proteklom periodu i koje prema nejgovom mišljenju omogućavaju banci da bude ambicioznija i postigne više ciljeva nego ikada.

Predsednik Svetske banke je istakao da se svet suočava sa nizom isprepletenih izazova kao što su klimatska kriza, zaduženost, nesigurnost snabdevanja ili pandemije i naglasio da je svetu potrebno da se ubrza pristup čistom vazduhu, vodi i energiji.

Zbog toga je, navodi Banga, Svetska banka proširila svoju viziju i definiše je kao “svet oslobođen siromaštva na planeti pogodnoj za život”.

“Pre nekoliko meseci prosečan proces odobravanja projekta Svetske banke trajao je 19 meseci. To je predugo. Dakle, naš navedeni cilj je da ćemo do polovine sledeće godine smanjiti vreme odobrenja za jednu trećinu”, dodao je on.

Svetska banka prema njegovim rečima želi da bude bolji partner vladama, privatnom sektoru, a samim tim i ljudima kojima služi.

Banga je naveo niz mera koji Svetska banka želi da brže i efikasnije ostvari svoje ciljeve, ali je istakao da je to nemoguće bez pomoći privatnog kapitala.

“U junu smo pokrenuli investicionu laboratoriju privatnog sektora i angažovali 15 izvršnih direktora u kompanijama za upravljanje imovinom, bankama, kao i operaterima da identifikuju prepreke i potencijalna rešenja za ulaganja na tržištima u razvoju”, naglasio je predsednik Svetske banke.

On je istakao da je Svetska banka pored svoje finansijske funcije istovremeno i “banka znanja”.

“Hajde sada da pričamo o banci znanja. Znanje je deo Svetske banke od kada smo počeli. Mi smo banka finansiranja, banka novca, ali u velikoj meri smo i banka znanja”, dodao je Banga.

Prema njegovim rečima, Svetska banka se neće fokusirati samo na novac, “već i na to koliko devojčica pohađa školu, koliko radnih mesta je otvoreno, koliko tona emisija ugljen-dioksida je izbegnuto i koliko je dolara iz privatnog sektora mobilisano”.

Prolećni sastanak MMF i Svetske banke biće održan od 15. do 20. aprila u Vašingtonu.

Sastanak u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija i razvoja, članove parlamenta, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Diskutovaće se o svetskoj ekonomskoj perpsektivi, iskorenjivanju siromaštva, ekonomskom razvoju i efikasnosti pomoći.

Glavni ministarski sastanci i događaji će se održati od 17. do 19. aprila, navedeno je na sajtu MMF-a.

MMF će u utorak, 16. aprila u 9.00 sati po lokalnom vremenu, objaviti Svetske ekonomske izglede, publikaciju koju pruža sveobuhvatnu analizu globalne ekonomske situacije.

Analizu će predstaviti glavni ekonomista MMF-a Pjer Olivije Gurinša.

Ova publikacija, koja se koristi kao dokumentacija za sastanke Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta, objavljuje se dva puta godišnje, obično u aprilu i oktobru.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /