in

Без гужби у шалтер сали Градске пореске управе

НОВИ САД –

Након позива Градске пореске управе Града Новог Сада имаоцима права својине за које је утврђено да на територији Града Новог Сада поседују непокретност за коју нису поднели пореску пријаву, као и послатих опомена пореским обвезницима који нису сервисирали своје обавезе у законом прописаним роковима чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције Адријана Месаровић данас је обишла шалтер салу Градске пореске управе у Улици Војвођанских бригада 24-26.

Том приликом је утврђено да се посао одвија редовном динамиком, као и да нема редова и гужви. Она је позвала пореске обвезнике који нису измирили доспеле обавезе по основу пореза на имовину, да то учине у што краћем временском року и избегну обрачун камате на износ неизмирених обавеза, која на данашњи дан износи 12,5% на годишњем нивоу.

Овом приликом подсећамо пореске обвезнике да је износ друге рате пореза на имовину доспео на наплату 16. маја, као и да трећа рата пореза на имовину доспева 15. августа.

Информације као и одговоре на све недоумице у вези са плаћањем пореза, заинтересована лица осим шалтер сале у Улици Војвођанских бригада 24-26, могу добити и на издвојеном шалтер месту у просторијама ЈКП “Информатика” на адреси Булевар Слободана Јовановића бр.15, као и на инфо-пулту Градске пореске управе у ТЦ “Променада”, путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs и на број телрфона: 4871-707, 4871-751.