in

Brnabić pozvala sve poslaničke grupe na dijalog o primeni svih preporuka ODIHR-a

Brnabić je, kako se navodi u pozivu, sve poslaničke grupe u parlamentu iz želje da se u okviru Narodne skupštine, kao institucije sa najvećim demokratskim kapacitetom, nastavi dijalog o temi oko koje nesumnjivo postoji širok politički konsenzus, a to je primena svih preporuka ODIHR-a usmerenih ka unapređenju izbornog procesa u Srbiji, saopštila je Narodna skupština Srbije.

Kako je predsednica skupštine u pozivu navela, u fokusu sastanka će biti radne verzije izmena zakona koje je u svrhu primene preporuka ODIHR pripremila Radna grupa Vlade za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava.

Pored parlamentarnih stranaka, za sastanak u četvrtak poziv su dobile i organizacije civilnog društva – CeSID, CRTA, Transparentnost Srbija kao i međunarodni partneri Republike Srbije koji su do sada učestvovali na stastancima u vezi sa primenom preporuka ODIHR-a.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /