in

Cvetković u Institutu “Pupin”: Inovacijama ka globalno konkurentnoj privredi

Cvetković u Institutu “Pupin”: Inovacijama ka globalno konkurentnoj privredi

Ministar je u razgovoru sa direktorom Instituta Nikolom Tomaševićem rekao da nauka može da pruži veliki doprinos privredi i da se iz tehnoloških procesa dobiju najnovija rešenja koja privreda mora da implementira.

“Imamo utisak da je nauka otišla daleko, a da privreda ne koristi sve potencijale”, istakao je Cvetković.

Naveo je da privreda Srbije, sa ozbiljnim naučnim institutima i naučno-tehnološkim parkovima i BIO4 kampusom u izgradnji, može globalnom tržištu da ponudi tehničko-naučna dostignuća što mogu da omoguće “Skok u budućnost”.

Istakao je da će sve tehnološke inovacije biti i deo ponude stranim investitorima, budući da je Srbija najatraktivnija zemlja za investicije na Balkanu.

Cvetković je dodao da je, ipak, potrebno vreme da privreda prihvati inovacije.

“Privreda mora da razume da, uz pomoć inovacija, može da dobije komparativnu prednost na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu”, dodao je Cvetković.

Generalni direktor Instituta “Mihajlo Pupin” Nikola Tomašević istakao je da je saradnja sa Ministarstvom privrede od velikog značaja za komercijalizaciju naučno-istraživačkih rezultata.

“Pokušavamo da ponudimo tržištu inovativnu tehnologiju, kako za potrebe industrije, tako i za potrebe javnog sektora”, rekao je Tomašević.

Dodao je da nije lako pristupiti međunarodnim tržištima, ali da prihodovanje od 90 odsto sa tržišta govori o uspehu Instituta.

Zajednilki cilj Instituta “Mihajlo Pupin” i Ministarstva privrede, dodao je Tomašević, jeste da ta ustanova bude što konkurentnija na međunarodnom tržištu.

To je moguće, dodaje, otvaranjem novih oblasti i širenjem postojećih poput elektroprivrede, vodoprivrede, putne privrede, železnica, državne uprave i sistema nacionalne bezbednosti.

“Rukovodimo se ne samo najnovijim tehnološkim trendovima, već i zahtevima sa tržišta”, naveo je Tomašević.

Istakao je da je Institut jedna od najuspešnijih ustanova u oblasti međunarodne saradnje.

“Realizovali smo 112 međunarodna projekta, što nam služi na ponos”, naglasio je Tomašević.

Institut “Mihajlo Pupin” ima 500 zaposlenih, od kojih je 350 naučnika, istraživača i inženjera, pretežno sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Jedan od glavnih ciljeva Insitituta jeste uključivanje mladih u delatnost ustanove.

“Trudimo se da pred mlade ljude stavimo dovoljno izazovan zadatak, koji će zadovoljiti njihov apetit i podstaknuti ih da daju doprinos daljem razvoju projekata”, zaključio je Tomašević.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /