in

Dačić sa predsedavajućim OEBS-a: Srbija će doprinositi dijalogu u uslovima krize u svetu

“Bez obzira na to što je ceo svet u krizi, a ta kriza se prenosi i na funkcionisanje ove organizacije, mi smatramo da je OEBS najznačajnija bezbednosna platforma za dijalog i spremni smo da doprinesemo procesu revitalizacije i osnaživanja suštinskog i konstruktivnog dijaloga neophodnog u uslovima krize u odnosima između država, ali isto tako i na multilateralnom planu”, rekao je Dačić na konferenciji za medije nakon sastanka sa Borgom.

On je dodao da je Srbija u više navrata pokazala spremnost da podrži, ali i da pomogne postizanje konsenzusa o pitanjima od značaja za nesmetano funkcionisanje organizacije.

“To je veoma teško u uslovima veoma polarizovane atmosfere, blokade redovnih aktivnosti, koja dovodi do toga da nema odluke o budžetu, što dovodi u pitanje funkcionisanje organizacije, a samim tim i nezavisnih institucija i misija na terenu”, rekao je Dačić.

On je istakao da postoji dobra saradnja između države i misije OEBS-a u Srbiji.

“Mi imamo dobru saradnju i to čitav niz godina i decenija, a tu saradnju ostvarujemo na brojnim poljima, od bezbednosnih, ekonomskih, pa do pitanja reformskog procesa. Misija je imala veliku ulogu u sveobuhvatnom reformskom procesu, bilo da je reč o vladavini prava, jačanju ljudskih i manjinskih prava, promociji tolerancije i nediskriminacije, upravljanju i reformi sektora bezbednosti, demokratizaciji medija i uopšte pitanja slobode medija”, rekao je Dačić.

Dačić je pozvao OEBS da sačuva svoju statusno neutralnu poziciju na Kosovu i Metohiji, s obzirom na to da tamo deluje u skladu sa mandatom zasnovanim na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Ministar spoljnih poslova rekao je i da je OEBS organizacija kojoj Srbija posvećuje veliku pažnju.

“Jugoslavija bila jedan od osnivača, posle Helsinkija prva sledeća konferencija održana je u Beogradu, a 2015. godine je Srbija bila predsedavajuća i kod nas je održana zaista jedna veoma uspešna konferencija ministara spoljnih poslova zemalja članica”, podsetio je Dačić.

Borg je istakao posvećenost OEBS-a da održi angažman u regionu i da ojača saradnju koju ima sa Srbijom, posebno u kritičnom trenutku za region OEBS-a i za svet.

“Naša diskusija je obuhvatila mnoga važna pitanja na kojima OEBS i Srbija zajedno rade, uključujući napore za unapređenje sprovođenja obaveza u kritičnim oblastima kao što su vladavina prava, ljudska prava, demokratizacija i sloboda medija”, rekao je Borg.

On je dodao da su demokratizacija, bezbednosna saradnja, mediji, vladavina prava i ljudska prava, uključujući prava nacionalnih manjina, oblasti koje ostaju glavni prioriteti za angažovanje OEBS-a u Srbiji.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /