in

Deficit republičkog budžeta tri milijardi dinara u prva dva meseca

Deficit republičkog budžeta tri milijardi dinara u prva dva meseca

U februaru je ostvaren deficit u iznosu od 9,1 milijardi dinara, navedeno je u saopštenju.

Tokom februara naplaćeni su prihodi u iznosu od 130,4 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 102,7 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 57 milijardi dinara i akciza u iznosu od 19 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,8 milijardi dinara, a priliv donacija u februaru iznosio je 17,9 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 139,6 milijardi dinara.

Rashodi za zaposlene, u februaru, su iznosili 33,4 mlrd dinara, kapitalni izdaci 25 mlrd dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 18,4 milijardi dinara, a isplata kamata 17 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u prva dva meseca je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 2,7 mlrd dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 37,3 milijardi dinara.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /