in

Đereg: Potrebno mnogo više rada u oblasti zaštite životne sredine (AUDIO)

Prema rečima Nataše Đereg, koordinatorke Radne grupe za Poglavlje 27 u Nacionalnom konventu o EU, u Izveštaju EK se kaže da ima malih pomaka u odnosu na očekivano. Godinama i EK i Nacionalni konvent o EU imaju iste zamerke i preporuke u svim pojedinačnim oblastima: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, vodama, zaštita od buke, industrijsko zagađenje, procena rizika od industrijskog zagađenja, zaštita prirode i klimatske promene:

U Izveštaju EK date su i preporuke kako da unapredimo oblast zaštite životne sredine i klimatskih prmomena. Najneophodnije je podizanje administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine a u oblasti klimatskih promena oslanjanje na sporazum iz Pariza, kaže Nataša Đereg:

Nekako istovremeno sa objavljivanjem Izveštaja EK o napretku Srbije u procesu evropskih integracija objavljena je Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU koja sadrži prikaz ostvarenog napretka po svim poglavljima u prošloj godini kao i preporuke za dalji napredak u ostvarenju evropskih standarda. Naštaša Đereg kaže da je pozitivno što je otvoren Klaster 4 u kojem je integisano poglavlje o životnoj sredini zajedno sa poglavljem o energetici i saobraćaju. Glavne preporuke su iste godinama, a odnose se na zakonodavstvo.

Ne donose se zakoni i strateški dokumenti kao što je Plan upravljanja vodama, i dalje nemamo usvojen Prostorni plan, pa smo u vakuumu oko implementacije nekih projekata, istakli smo proteste i oko litijuma, zagađenost vazduha, voda i neadekvatnog zbrinjavanja otpada, objašnjava ona:

Nataša Đereg dodaje da su objavljena merila za zatvaranje poglavlja, koja su dostupna javnosti. Okvirna merila i Izveštaj govore isto – potreban je plan za poboljšanje administrativnih kapaciteta na svim nivoima, usklađivanje sa horizantalnim direktivama, učešće pravosuđa, da se radi poseban monitoring krivičnih dela u zaštite životne sredine…

Prema okvirnim merilima možemo da vidimo i pratimo gde smo i kada ćemo biti spremni da zatvorimo Poglavlje 27.

Opšta ocena Izveštaja Evropske komisije je da treba mnogo više rada kako bismo napravili napredak u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, zaključuje Nataša Đereg.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /