in

Dom zdravlja “Novi Sad” poziva žene da se prijave na mamografske preglede

Skrining mamografijom su obuhvaćene žene od 50 do 69 godina (Nacionalni program za rano otkrivanje karcinoma dojke) sa teritorije opštine Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci.

U pitanju su žene koje imaju otvoren zdravstveni karton u Domu zdravlja,  u kojem je zabeležena tačna adresa i broj telefona (za sada jedini način kako možemo doći do pacijentkinja odgovarajuće životne dobi).

Kol centar Doma zdravlja “Novi Sad” vodi evidenciju o pozivima, poziva i zakazuje žene uz uslov da skrining mamografija nije rađena u poslednje 2 godine i da nije dijagnostikovan karcinom dojke (10 godina od završetka lečenja, pacijentkinja ponovo ulazi u skrining program).

Dnevno se u Domu zdravlja “Novi Sad” uradi 25 skrining mamografija (svaka pacijentkinja se slika u 4 projekcije) termini su na 20 minuta.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /