in

EU relativno zadovoljna napretkom Mađarske u vladavini prava

EU relativno zadovoljna napretkom Mađarske u vladavini prava

Na današnjem sastanku Saveta EU na nivou ministara za evropska pitanja, jedna od glavnih tema je bilo poštovanje vladavine prava u Mađarskoj i odluka Unije od januara 2021. godine da uslovi isplate evropskih para zemljama članicama ukoliko se utvrdi da one krše vladavinu prava.

Sastanku je prisustvovala mađarska ministarka za pravosuđe Džudit Varga, koja je predstavila poziciju njene zemlje i odgovarala na pitanja zemalja članica.

Kako je izjavio Bek, diskusija za mađarskom ministarkom bila je neformalna, veoma konstruktivna, a ministri danas nisu donosili odluke.

“Naš dijalog sa Mađarskom o poštovanju vrednosti EU se nastavlja. Proteklih meseci došlo je do važnih pomaka u vezi sa različitim pitanjima koja su pokrenuta u obrazloženom predlogu parlamenta. Mađarska je predstavila listu reformi koje se sprovode ili bi uskoro trebalo da budu sprovedene i odgovorila na pitanja ministara o detaljima ovih reformi, kao i drugim obavezama Mađarske i preporukama Komisije. Saslušanje je omogućilo ministrima blagovremeno ažuriranje situacije na terenu, uključujući i mehanizam paralelnog uslovljavanja budžeta”, izjavio je Bek.

Evropska komisija je predstavila državama članicama ažuriran izveštaj o vladavini prava u Mađarskoj.

Za Komisiju je važno da se zaštiti pravosuđe od političkog mešanja i komesar je najavio da će veoma brzo da objavi svoj novi izveštaj o Mađarskoj, u nadi da će ona primeniti odlučne i efikasne reforme, izjavio je Rejnders.

Ukoliko ovaj izveštaj bude pozitivan, kako se očekuje, Komisija će deblokirati milijarde evra sredstava za Mađarsku.

Komisija je do sada blokirala 7,2 milijarde evra namenjenih Mađarskoj iz Fonda za obnovu i oporavak.

Orbanova vlada je od tada obećala 17 reformi, kako bi poboljšala svoj okvir za borbu protiv korupcije. Ostaju međutim pitanja u vezi sa implementacijom i kakav će stvarni efekat ove promene imati na duži rok.

Današnje saslušanje Mađarske je bilo peto po redu i obuhvatilo je sva pitanja koja je Evropski parlament izneo u svim svojim izveštajima od 2018. godine, pa do poslednjeg objavljenog ovog septembra. Zapažanja se odnose na borbu protiv korupcije, nezavisnost pravosuđa, funkcionisanje ustavnog i izbornog sistema, slobodu medija i prava LGBT zajednice, slobodu izražavanja, medijski pluralizam, zaštitu manjina, sukob interesa.

Prema mišljenju Evropskom parlamentu Mađarska krši desetak osnovnih vrednosti Unije, a u septembru se većina evropskih poslanika složila da se Mađarska više ne može smatrati demokratijom.

Budimpešta je zadržala pravo koje joj daje članstvo u EU, a to je sposobnost blokiranja evropskih odluka i u ovom trenutku to koristi protiv usvajanja 18 milijardi evra makrofinansijske pomoći Ukrajini za 2023. godinu.

Što se tiče Fonda za oporavak i otpornost Evropske komisije, donetog za oporavak od pandemije, Mađarska je jedina zemlja čiji plan još nije odobren i još nije dobila 5,8 milijardi evra iz tog plana. Za isplatu ovih para mađarska vlada treba da preduzme više mera.

“U proteklih nekoliko meseci, mađarska vlada je bila angažovana u intenzivnom dijalogu sa Evropskom komisijom u okviru postupka uslovljavanja. Nije bilo lako, u najmanju ruku, jer postoji veliko nepoverenje sa obe strane, ali smo napravili ogroman napredak”, napisala je Džudit Varga na evropskom portalu Euraktiv danas.

Ona smatra da je procedura uslovljavanja zamišljena kao preventivno sredstvo za zaštitu finansijskih interesa EU, ali ako se pretvori u mehanizam političkog sankcionisanja, cela vežba će, kaže, postati kolektivni neuspeh.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /