in

Evropsko takmičenje za najbolju preduzetničku ideju, prijava do 1. jula

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija, objavljeno je na sajtu ministarstva.

Uslov jeste da se projekat, kojim se kandidati prijavljuju na takmičenje, sprovodi u trajanju od najmanje 15 meseci, kao i da se takmičari bave promocijom preduzetništva, ulaganjem u preduzetničke veštine, digitalizacijom, inovativnim politikama i inicijativama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, promocijom održivog razvoja, odgovornog poslovanja i inkluzivnog preduzetništva.

Programi prekogranične saradnje takođe mogu biti nominovani ukoliko imaju podršku svih učesnika u sprovođenju, odnosno ukoliko postoji njihova saglasnost.

Organizacije koje su već učestvovale u ovom takmičenju imaju pravo da apliciraju sa novim projektom ili sa projektom koji je već bio predmet takmičenja ukoliko projekat nije bio pobednik kategorije i ukoliko su u projektu napravljene značajne izmene.

Prva faza takmičenja je na nacionalnom nivou gde se biraju dva državna predstavnika iz dve različite kategorije, a drugu fazu čini takmičenje izabranih predstavnika država na evropskom nivou.

Kriterijumi ocenjivanja projekata su inovativnost, uticaj na lokalnu ekonomiju, unapređenje veza lokalnih stejkholdera i primena projekta u regionu.

Pobednici mogu osvojiti dve vrste nagrada: za svaku kategoriju i Veliku nagradu žirija, kao i priznanja za kreativnost i uspešnu realizaciju.

Informacije o svim inicijativama nominovanih biće objavljene na veb stranici European Enterprise Promotion Awards (EEPA).

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope.

Ova nagrada ne predstavlja samo takmičenje već težnju da se ojača svest o značaju podrške preduzetništvu, kao i da se svaki uspeh na ovom polju proslavi.

Pored 27 zemalja članica EU, u takmičenju za najbolji model u oblasti promocije preduzetništva, učestvuju i zemlje koje su deo MSP stuba u okviru EU Programa Jedinstveno tržište.Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /