in

Gutereš: Na COP27 se mora prevazići problem manjka poverenja

Gutereš: Na COP27 se mora prevazići problem manjka poverenja

“Nalazimo se u ključnom momentu u pregovorima”, rekao je on, u trenutku kada se u petak nazire rok za postizanje dogovora na dvonedeljnoj konferenciji, preneo je Rojters.

Gutereš je istakao da su globalne emisije na najvišem nivou u istoriji i da rastu.

“Klimatski uticaji uništavaju ekonomije i društva i rastu. Znamo šta treba da uradimo i imamo alate i resurse da to uradimo”, naveo je on.

Njegov govor je imao za cilj da okupi pregovarače koji ne mogu da se odgovore oko toga da li treba osnovati fond za kompenzaciju siromašnih nacija za klimatsku štetu koja već nastaje.

Bogate nacije, uključujući SAD, protive se stvaranju novog fonda za gubitke i štete za podršku zemljama u razvoju razorenim klimatskim promenama iz straha da bi ih to moglo izložiti neograničenoj odgovornosti za njihov istorijski doprinos emisiji gasova staklene bašte.

“Očigledno postoji problem u poverenju između severa i juga, kao i između razvijenih i ekonomija u razvoju. Nije vreme za upiranje prstom”, rekao je Gutereš.

On se nada da će pregovarači premostiti razlike u pogledu gubitaka i štete jer, kako je naglasio, svet gori i davi se pred našim očima.

Autorska prava RTV / Tekst / Slika / Video /